Video na homepagu

video
HNK u Osijeku, 24.2.2017.

Nove vijesti

Program osposobljavanja za poslove voditelja/ice sportske rekreacije

Donosimo poziv Sportskog učilišta - ustanove za osposobljavanje odraslih za upis u Program osposobljavanja za poslove voditelja/voditeljice sportsko-rekreacijskih aktivnosti koji se održava u Zagrebu,...