Skoči na kategoriju sportova:

A
B
D
G
H
J
K
M
N
O
P
R
S
T
V
Z

Posljednje ažuriranje: veljača 2023.

Aikido

1. AIKIDO DRUŠTVO “SLAVONIJA” (privremeno članstvo)
* sjedište: Bračka 16
* OIB: 10524220659
* e-mail: aikidoslavonija@gmail.com
* kontakt osoba: Alen ZITA, predsjednik
* tajnik: Robert ZITA

Američki nogomet (football)

2. KLUB AMERIČKOG NOGOMETA “TOPOVI”
* sjedište: Prolaz J. Leovića 11
* OIB: 96569760837
* e-mail: osijek.cannons@gmail.com
* web: www.osijekcannons.hr
* kontakt osoba: Marin LJUBAS, predsjednik
* tajnik: Leon ČEFERIN

Atletika

3. ATLETSKI KLUB “SLAVONIJA-ŽITO”
* sjedište: M. Divalta 4
* OIB: 26771234530
* tel./fax: 570 019
* e-mail: so@has.hr
* web: www.akslavonija-zito.hr
* kontakt osoba: Marko GRGURIĆ, tajnik
* predsjednica: Zvjezdana TUMA-PAVLOV

4. MARATON KLUB “HRVATSKI SOKOL OSIJEK”
* sjedište: Hrvatske Republike 11
* OIB: 82483408017
* tel./fax: 211 800
* fax: 221 525
* e-mail: mkhrvatskisokol440@gmail.com
* web: www.hrvatskisokol.hr
* kontakt osoba: Damir ČERNIĆ, predsjednik
* tajnik: Matija CRNKOVIĆ

Automobilizam

5. AUTO KLUB „SLAVONIJA“
* sjedište: J. J. Strossmayera 268
* OIB: 94861966636
* e-mail: info@ak-slavonija.hr
* web: www.ak-slavonija.com.hr
* predsjednik: Rudolf KALKAN
* tajnica: Ivana KALKAN

Badminton

6. BADMINTONSKI KLUB „OSIJEK“
* sjedište: A. Reisnera 30
* OIB: 50126174030
* e-mail: badminton.osijek@gmail.com
* web: www.badminton-osijek.hr
* kontakt osoba: Željko ŠNUR, predsjednik
* tajnik: Bojan MARKOVIĆ

Biciklizam

7. BICIKLISTIČKI KLUB “OSIJEK 2010”
* sjedište: P. Pejačevića 13
* OIB: 09821513624
* e-mail: bkosijek2010@gmail.com
* web: www.bkosijek2010.hr
* kontakt osoba: Ivo ANIĆ, tajnik
* predsjednik: Robert VARGIĆ

Biljar

8. BILJARSKI KLUB “PLAN B”
* sjedište: Gundulićeva 5
* OIB: 65107839575
* e-mail: planb@biljar.biz
* web: www.biljar.biz/planb
* kontakt osoba: Vedran VUNJAK
* predsjednik: Alen NAĐSOMBAT

Boćanje

9. BOĆARSKI SAVEZ OSIJEK
* OIB: 58329751663
* web: http://kre-o.blogspot.com
* e-mail: crnka5@gmail.com
* predsjednik: Krešo TROSKOT
Sv. Ane 2/B, Tenja (sjedište)
* tajnik: Jakov ČOVIĆ

10. BOĆARSKI KLUB “JUG II – HVIDRA”
* sjedište: Južno predgrađe 21
* OIB: 06021398329
* e-mail: geoinzenjering2019@gmail.com
* kontakt osoba: Branislav VUKOSAVLJEVIĆ, predsjednik
* tajnik: Mario BOŠNJAK

11. BOĆARSKI KLUB “MLADA RETFALA“
* sjedište: Lj. Posavskog 14/A
* OIB: 38583832283
* kontakt osoba: Krešimir GATARA, tajnik
* predsjednik: Petar SLAVIĆ

12. BOĆARSKI KLUB “NEPTUN”
* sjedište: Pampas 31
* OIB: 56524045593
* kontakt osoba: Zlatko KATIĆ, tajnik
* predsjednik: Dragutin KOPF

13. BOĆARSKI KLUB “OLIMPIJA”
* sjedište: Zeleno polje 32
* OIB: 64926049128
* kontakt osoba: Jakov ČOVIĆ, tajnik
* predsjednik: Igor NOSKOV

14. BOĆARSKI KLUB “PAMPAS“
* OIB: 88962471321
* kontakt osoba: Krešo TROSKOT, predsjednik
Sv. Ane 2/B, Tenja (sjedište)
* tajnik: Jožef KIŠUREK

15. BOĆARSKI KLUB “RETFALA”
* sjedište: Ljudevita Posavskog BB
* OIB: 23245821145
* e-mail: bk.retfala.os@gmail.com
* kontakt osoba: Mario MUŽAR, predsjednik
* tajnik: Igor RUŽAK

16. BOĆARSKI KLUB “SARVAŠ”
* sjedište: MO Sarvaš, Osječka 64, Sarvaš
* OIB: 98642247979
* kontakt osoba: Vinko VRANJEŠ, tajnik
* predsjednik: Pero VULETA

17. BOĆARSKI KLUB “SJENJAK”
* sjedište: Dvorana za borilačke sportove “Vladimira Stojića-Caca”, I. G. Kovačića 2/A
* OIB: 49415143785
* tel: 573 365
* kontakt osoba: Ivica KOLAK, predsjednik

18. BOĆARSKI KLUB “SVETI LUKA”
* sjedište: Stjepana Držislava BB, Josipovac
* OIB: 86555800953
* kontakt osoba: Željko TRAJBER, tajnik
* predsjednik: Stjepan JOB

19. BOĆARSKI KLUB “TENJA”
* sjedište: Orljavska 0, Tenja
* OIB: 50937642588
* kontakt osoba: Zvonko VOLODER, tajnik
* predsjednik: Krešo TROSKOT

20. BOĆARSKI KLUB “TIHALJINA”
* OIB: 80202661811
* e-mail: maros@inet.hr
* kontakt osoba: Zdravko KORDIĆ, tajnik
M. Divalta 75/A (sjedište)
* predsjednik: Milenko KOLAK

21. BOĆARSKI KLUB “VIŠNJEVAC“
* sjedište: Dravska BB, Višnjevac
* OIB: 29955634590
* kontakt osoba: Darko KOVAČ, predsjednik
* tajnik: Frano GAVRANOVIĆ

Bodybuilding

22. BODY BUILDING KLUB „OSIJEK“
* sjedište: Vijenac I. Česmičkog 21
* OIB: 04105039143
* predsjednik: Željko HERCEG
* tajnik: Marijan HORVAT

Boks

23. BOKSAČKI KLUB „OSIJEK“
* sjedište: Ilirska 6
* OIB: 76610999568
* web: www.bk-osijek.com
* kontakt osoba: Matej MATKOVIĆ
* predsjednik: Mladen MIKOLČEVIĆ

Dizanje utega

24. DIZAČKI KLUB “SLAVONIJA”
* sjedište: Istarska 1/D
* OIB: 22324150463
* usl. fax: 571 919
* e-mail: dkslavonija@gmail.com
* kontakt osoba: Božo KRIŠTO, predsjednik
* tajnik: Drago ANDRES

25. KLUB DIZAČA UTEGA “OSIJEK”
* sjedište: Kardinala A. Stepinca 35
* OIB: 26150931679
* kontakt osoba: Petar BERTAGNIN, predsjednik
* tajnik: Siniša BLAŽEKA, tajnik

Gimnastika

26. GIMNASTIČKI KLUB “INOVA-GIM”
* sjedište: Zeleno polje 30
* OIB: 45299519258
* web: www.gkinovagim.hr
* kontakt osoba: Nenad SOLAR, predsjednik
* tajnik: Goran SOLAR

27. GIMNASTIČKO DRUŠTVO “OSIJEK-ŽITO”
* sjedište: Kralja Zvonimira 5
* OIB: 80636456164
* tel: 213 538
* fax: 213 537
* e-mail: ivana@gdosijek.hr
* web: www.gdosijek.hr
* kontakt osoba: Ivana MALTAŠIĆ, tajnica
* predsjednik: Marko PIPUNIĆ

28. KLUB RITMIČKO-ŠPORTSKE GIMNASTIKE “RONDO”
* OIB: 62088082908
* kontakt osoba: Branka STOJKOVIĆ, predsjednica
A. Reisnera 67 (sjedište)
* tajnik: Slavko STOJKOVIĆ

Hrvanje

29. HRVAČKI KLUB “OSIJEK”
* OIB: 77257362417
* e-mail: hk.osijek@gmail.com
* kontakt osoba: Saša MILINKOVIĆ, predsjednik
Sv. L. B. Mandića 8 (sjedište)
* tajnik: Vjeran RATKOVIĆ

Judo

30. JUDO KLUB “MLADOST”
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 57300796842
* e-mail: judomladostosijek@gmail.com
* web: www.judo-mladost.com
* kontakt osoba: Vlasta DRAGUŠICA, predsjednica

31. JUDO KLUB “OSIJEK”
* OIB: 27842865415
* web: https://jkosijek.wix.com/judo-klub
* kontakt osoba: Damir MATIJEVIĆ, predsjednik
Crikvenička 7 (sjedište)
* tajnica: Eva MATIJEVIĆ

Ju-jitsu

32. JU-JITSU KLUB “TATAMI”
* sjedište: Kneza Trpimira 8
* OIB: 76054473577
* kontakt osoba: Andrej JOVANOVIĆ, predsjednik

Karate

33. OSJEČKI KARATE SAVEZ
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 28683308978
* predsjednik: Joco ĐUKIĆ
* tajnik: Domagoj ŠUSTER

34. KARATE AKADEMIJA “OSIJEK”
* sjedište: J. J. Strossmayera 259
* OIB: 94189761781
* e-mail: karateakademijaosijek@gmail.com
* kontakt osoba: Goran MESIĆ, predsjednik
* tajnik: Tomislav MESIĆ

35. KARATE KLUB “ESSEKER”
* OIB: 73490952030
* e-mail: karate.esseker@gmail.com
* kontakt osoba: Joco ĐUKIĆ, predsjednik
Prenjska 60 (sjedište)
* tajnica: Martina GUDELJ

36. KARATE KLUB “HRVATSKI SOKOL”
* OIB: 35998146055
* e-mail: karate.hrvatski.sokol@gmail.com
* kontakt osoba: Zvonko BIONDIĆ, predsjednik
Lokrumska 34 (sjedište)

37. KARATE KLUB “KUNA“
* sjedište: Pro Aqua d.o.o., Drinska 2
* tel./fax: 320 152
* OIB: 96803252067
* e-mail: karateklubkuna@gmail.com
* kontakt osoba: Domagoj ŠUSTER, predsjednik
* tajnik: Ljuboja ĆORKOVIĆ

38. KARATE KLUB “OSIJEK“
* OIB: 98952010550
* e-mail: karateosijek04@gmail.com
* kontakt osoba: Matea CIKOJA, predsjednica
Ulica Kestenova 50 (sjedište)
* tajnik: Mihael CIKOJA

39. KARATE I FITNESS KLUB “VIŠNJEVAC”
* OIB: 51459815814
* e-mail: fitnessvisnjevac@gmail.com
* web: http://fitness-visnjevac.com
* kontakt osoba: Mato BARIŠIĆ, predsjednik
Lugarski put II 6/A, Višnjevac (sjedište) 353 775
* tajnica: Ivana KLJAJIĆ

Kickboxing

40. KICKBOXING KLUB “HUS”
* sjedište: Gornjodravska obala 88
* OIB: 52269672700
* e-mail: husosijek@gmail.com
* kontakt osoba: Zvonko BORBAŠ, predsjednik

41. KICKBOXING KLUB “SVETI DUH”
* OIB: 20950056462
* e-mail: kbk.svetiduh@gmail.com
* kontakt osoba: Tomislav BILANDŽIĆ, tajnik
I. Gundulića 49 (sjedište)
* predsjednik: Viktor BIJELIĆ

Konjički sport

42. KONJIČKI KLUB “OSIJEK“
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 02615892349
* e-mail: konjicki.osijek@gmail.com
* kontakt osoba: Neđeljko KNEŽEVIĆ, predsjednik
* tajnica: Mia KRAJINA

 

43. UDRUGA ZA TERAPIJU I AKTIVNOSTI POMOĆU KONJA “MOGU”
* sjedište: Š. Petefija 80/C, p. p. 622, 31106
* OIB: 30168168961
* tel./fax: 307 300
* e-mail: udruga.mogu@gmail.com
* web: www.mogu.hr
* kontakt osoba: Mariana KOPRIVNJAK, predsjednica
* tajnica: Marina BRUMEC

Košarka

44. KOŠARKAŠKI SAVEZ GRADA OSIJEKA
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 23040525988
* tel: 638 561
* e-mail: kosarkaski.savez.osijek@gmail.com
* predsjednica: Sena MATEŠIĆ
* tajnik: Miroslav KONTREC

45. KOŠARKAŠKA AKADEMIJA KROLO (privremeno članstvo)
* sjedište: M. Divalta 64
* OIB: 14489428798
* e-mail:kakrolo2022@gmail.com
* kontakt osoba: Ivan KROLO, predsjednik

46. KOŠARKAŠKA AKADEMIJA OSIJEK
* sjedište: M. Divalta 22
* OIB: 32702497489
* e-mail: kaosijek@gmail.com
* web: www.ka-osijek.hr
* kontakt osoba: Zvonimir TUCAKOVIĆ, predsjednik
* tajnik: Goran KRAMARIĆ

47. KOŠARKAŠKI KLUB “MURSA”
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 39343691103
* e-mail: kkmursaosijek@gmail.com
* kontakt osoba: Mirjana Mia PODGAJAC, tajnica
* predsjednik: Ivica JAKIĆ

48. KOŠARKAŠKI KLUB “OLIMP INSPEKT-ING”
* sjedište: Lj. Posavskog 23
* OIB: 55758584902
* kontakt osoba: Goran ĐURKIĆ, tajnik
* predsjednik: Stipe KORDIĆ

49. KOŠARKAŠKI KLUB „VRIJEDNOSNICE OSIJEK“
* sjedište: Kapucinska 25/II
* OIB: 70432979311
* tel: 250 100
* fax: 250 107
* e-mail: klub@kkvrijednosniceosijek.hr
* web: https://kkvrijednosniceosijek.hr
* kontakt osoba: Luka ĆUTUK, tajnik
* predsjednik: Alexander HRKAČ

50. ŠKOLA KOŠARKE “VRIJEDNOSNICE OSIJEK”
* sjedište: Kapucinska 25/II
* OIB: 38976140394
* e-mail: kahrvatskisokolos@gmail.com
*kontakt osoba: Dubravko BLAŽEVIĆ, predsjednik
* tajnik: Ivan KIŠ

51. UDRUGA KOŠARKAŠKIH SUDACA GRADA OSIJEKA
* sjedište: Kralja P. Svačića 67
* OIB: 46238556936
* e-mail: osjecki.suci@gmail.com
* web: http://uksgo.hr
* kontakt osoba: Josip MIKULIĆ, predsjednik

Kuglanje

52. KUGLAČKI SAVEZ GRADA OSIJEKA
* sjedište: Kralja P. Svačića 67
* OIB: 71175035791
* tel./fax: 200 999
* e-mail: miroslav.liovic@kuglacki-savez-os.hr
* web: https://ksgo.hr/
* predsjednik: Neđeljko KNEŽEVIĆ
* tajnik: Miroslav LIOVIĆ

53. BOWLING KLUB “X”
* sjedište: Mlinska 24
* OIB: 21727822709
* e-mail: bowling.klubx@gmail.com
* kontakt osoba: Vesna BARIŠIĆ, tajnica
* predsjednik: Robert PERIŠA

54. KUGLAČKI KLUB “HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE”
* sjedište: Kardinala A. Stepinca 8/B
* OIB: 91036343187
* kontakt osoba: Mato STOJIĆ, tajnik
* predsjednik: Marko PERKUŠIĆ

55. KUGLAČKI KLUB “OSIJEK”
* sjedište: Š. Petefija 204/A
* OIB: 36444567997
* kontakt osoba: Mario MUŠANIĆ, tajnik
* predsjednik: Neđeljko KNEŽEVIĆ

56. KUGLAČKI KLUB “ZARA – AUTO MATRIX”
* sjedište: Š. Petefija 204/A
* OIB: 49187712225
* kontakt osoba: Zoran PRODANOVIĆ, predsjednik
* tajnik: Ivica VREBAC

57. KUGLAČKI KLUB “TRAMVAJ”
* sjedište: Cara Hadrijana 1
* OIB: 42527470105
* tel: 228 354
* fax: 228 396
* kontakt osoba: Zoran TANASIĆ
* predsjednik: Dražen BALENTOVIĆ
* tajnik: Krešo STJEPANOVIĆ

58. KUGLAČKI KLUB “ZRINSKI-PIVOVARA”
* sjedište: Pivovara Osijek d.o.o., Vukovarska 312
* OIB: 68158232328
* kontakt osoba: Predrag LOVRIĆ, predsjednik
* tajnik: Željko SELAK

59. KUGLAČKI KLUB “ŽELJEZNIČAR”
* sjedište: Hotel Mursa”, B. Kašića 2/A
* OIB: 19626564574
* tel./fax 520 244
* e-mail: kkzeljeznicaros@net.hr
* kontakt osoba: Damir ŠIMUNOVIĆ, tajnik
* predsjednik: Antun DŽANKO

60. ŽENSKI KUGLAČKI KLUB “OSIJEK ‘97”
* sjedište: Š. Petefija 204/A
* OIB: 96818763678
* e-mail: miroslav.liovic@kuglacki-savez-os.hr
* kontakt osoba: Miroslav LIOVIĆ
* predsjednica: Renata ŽUŽA
* tajnica: Marina MATKOVIĆ

Mačevanje

61. MAČEVALAČKI KLUB “DMITAR ZVONIMIR”
* sjedište: K. Firingera 3
* OIB: 51225084170
* e-mail: d.zvonimir.os@gmail.com
* web: www.macevanjeosijek.com
* kontakt osoba: Marija LOZANČIĆ
* predsjednik: Branko LOZANČIĆ
* tajnik: Zdenko KURTOVIĆ

Mali nogomet (Futsal)

62. MNK “ATLETICO”
* sjedište: Vukovarska 244
* OIB: 59573989499
* e-mail: mnk.atletico.osijek@gmail.com
* kontakt osoba: Marin KANAET, predsjednik
* tajnik: Ivan STANIĆ

63. MNK “OSIJEK”
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 41689476965
* e-mail: osijek.kelme@gmail.com
* kontakt osoba: Tomislav CIKOVIĆ, predsjednik
* tajnica: Kristina BLAŽEVIĆ

64. MNK “STARA MOŠA”
* OIB: 42711324894
* e-mail: mnk.staramosa@gmail.com
* predsjednik: Davor LIJIĆ
Mlinska 130 (sjedište)
* tajnik: Mario MARINOVIĆ

Motociklizam

65. MOTO SPORT “OSIJEK”
* sjedište: I. B. Mažuranić 1/a
* OIB: 54362774318
* e-mail: kiklop@gmail.com
* kontakt osoba: Dražen ZELIĆ
* predsjednik: Marjan MARTINUŠIĆ

Nogomet

66. NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
* sjedište: Kupska 31/a
* OIB: 17602962445
* tel./fax: 208 646
* e-mail: nso.ante@email.t-com.hr
* web: www.nsosijek.hr
* predsjednik: Dražen MILOHNOJA
* tajnik: Ante VUČEMILOVIĆ ml.

67. KLUB NOGOMETNE ŠKOLE “HYPO LIMAČ”
* sjedište: O. Keršovanija 15
* OIB: 63450370502
* e-mail: kns.hypolimac@gmail.com
* web: http://akademija-krpanbabic.com
* kontakt osoba: Tihana PETELIN
* predsjednik: Marko BABIĆ

68. NOGOMETNI KLUB “BRIJEST”
* sjedište: Vojlovica 42, Brijest
* OIB: 83628089914
* e-mail: nkbrijest@gmail.com
* kontakt osoba: Dejan MALINOVIĆ
* predsjednik: Ivica VARVODIĆ

69. NOGOMETNI KLUB “ELEKTRA”
* sjedište: Šetalište k. F. Šepera 1/A
* OIB: 28616224279
* e-mail: nkelektra.os@gmail.com
* tel./fax: 207 052
* kontakt osoba: Vladimir MIHAJLOVIĆ, tajnik
* predsjednik: Robert SUKNOVIĆ

70. NOGOMETNI KLUB “FILIPOVICA” (privremeno članstvo)
* sjedište: Bistrička 30
* OIB: 08935374826
* e-mail: nkfilipovica@gmail.com
* kontakt osoba: Luka ČABAI, predsjednik
* tajnik: Matija ILEŠ

71. NOGOMETNA ŠKOLA MLADEŽI NK “GRAFIČAR VODOVOD”
* sjedište: Poljski put I, broj 3
* OIB: 91472550613
* e-mail: serviscentar@gmail.com
* kontakt osoba: Mario PERKOVIĆ, predsjednik
* tajnik: Gordan POPOVIĆ

72. NOGOMETNA ŠKOLA MLADEŽI “VIŠNJEVAC”
* sjedište: N. Š. Zrinskog 26/A
* OIB: 81704325105
* e-mail: znsmvisnjevac@gmail.com
* kontakt osoba: Hrvoje JURIĆ
* predsjednik: Robert ČURIK
* tajnik: Željko NIKŠIĆ

73. NOGOMETNI KLUB ”LIO”
* sjedište: J. R. Kihra 36
* OIB: 87931261787
* kontakt osoba: Dražen MILOHNOJA, predsjednik
* tajnik: Boris KOROSTELJEV

74. NOGOMETNI KLUB „METALAC“
* sjedište: Velebitska 3
* OIB: 59213159856
* predsjednik: Boro IVKOVIĆ
* tajnica: Tanja IVKOVIĆ

75. NOGOMETNI KLUB ”MURSA”
* sjedište: Gacka 1/C
* OIB: 01307913424
* web: https://nk-mursa.hr
* kontakt osoba: Zlatko KOŠČEVIĆ, predsjednik
* tajnik: Ivan STAZIĆ

76. NOGOMETNI KLUB “OLIMPIJA”
* sjedište: Zeleno polje 32
* OIB: 40403393728
* tel./fax: 501 700
* e-mail: nk.olimpija1923.osijek@gmail.com
* kontakt osoba: Ivan ŠUTALO, tajnik
* predsjednik: Mario ILIČIĆ

77. NOGOMETNI KLUB “OSIJEK sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti”
* sjedište: W. Wilsona 2
* OIB: 27094855993
* tel./fax: 570 300, 570 400
* e-mail: nk.osijek@nk-osijek.hr
* web: www.nk-osijek.hr
* predsjednik uprave: Ferenc SAKALJ
* kontakt osoba: Valentina KOPRIVNJAK

78. NOGOMETNI KLUB “RADNIK“
* sjedište: MO Josipovac, Osječka 66, Josipovac
* OIB: 13748229416
* e-mail: nkradnik1954@gmail.com
* kontakt osoba: Miroslav JULARIĆ, tajnik
* predsjednik: Igor VUJEVIĆ

79. NOGOMETNI KLUB “SARVAŠ”
* sjedište: Osječka 64, Sarvaš
* OIB: 85801176701
* kontakt osoba: Dražen HRGA, predsjednik
* tajnik: Savo PARIPOVIĆ

80. NOGOMETNI KLUB “SLAVONAC“
* sjedište: Sv. Ane 1, Tenja
* OIB: 60232080769
* kontakt osoba: Nikica JUKIĆ, tajnik
* predsjednik: Josip MIHALJEVIĆ

81. ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB “VIŠNJEVAC”
* sjedište: N. Š. Zrinskog 26, Višnjevac
* OIB: 08004479819
* e-mail: nkvisnjevac1948@gmail.com
* web: www.snk-visnjevac.hr
* tel./fax: 351 177
* kontakt osoba: Ivan BARIŠIĆ, predsjednik
* tajnik: Perica MIHALJEVIĆ

82. ŽENSKI NOGOMETNI KLUB “OSIJEK“
* sjedište: Gacka 1/C
* OIB: 28123323169
* tel./fax: 272 404
* e-mail: znkosijek1990@gmail.com
* kontakt osoba: Ivana SVALINA
* predsjednik: Bojan BODRAŽIĆ
* tajnik: Jean-Pierre MARIČIĆ

Odbojka

83. ODBOJKAŠKI SAVEZ GRADA OSIJEKA
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 28348945996
* tel: 200 523
* fax: 638 563
* e-mail: zile10@net.hr
* tajnik: Duško ŽIVKOVIĆ

84. MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB “MURSA – OSIJEK”
* sjedište: NSD “Gradski vrt”, Kneza Trpimira 23
* OIB: 56765904532
* e-mail: mokmursa.osijek@gmail.com
* web: https://mok-mursa-osijek.hr/
* kontakt osoba: Zlatko KRALJEVIĆ, dopredsjednik

85. MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB “ŽELJEZNIČAR”
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 55266371823
* kontakt osoba: Milenko KORICA, predsjednik
* tajnica: Dora IVANIĆ

86. ODBOJKAŠKI KLUB “LINGA”
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 45112772163
* e-mail: odbojka.linga@gmail.com
* kontakt osoba: Mihaela GRBAVICA
* predsjednik: Miodrag GRBAVICA

87. ODBOJKAŠKI KLUB “OSIJEK JUG 2”
* sjedište: GČ Jug II, Srijemska 124/A
* OIB: 73779948689
* e-mail: ok.jug2os@gmail.com
* kontakt osoba: Damir RUKOVANJSKI, tajnik
* predsjednica: Jelena BRNIĆ

88. SPORTSKI AKADEMSKI ODBOJKAŠKI KLUB “OSIJEK“
* OIB: 50993679228
* e-mail: aokosijek.okretfala@gmail.com
* kontakt osoba: Damir RUKOVANJSKI, predsjednik
Vij. A. Cesarca 14 (sjedište)
* tajnik: Ivan PRAŠNJAK

89. SPORTSKI KLUB ODBOJKE NA PIJESKU “RETFALA”
* OIB: 78378769447
* e-mail: aokosijek.okretfala@gmail.com
* kontakt osoba: Damir RUKOVANJSKI, predsjednik
Vij. A. Cesarca 14 (sjedište)

90. ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB “FERIVI VIŠNJEVAC”
* OIB: 62498489688
* e-mail: ferivi-visnjevac@net.hr
* kontakt osoba: Danijel MAZUR, predsjednik
Crni put 50, Višnjevac (sjedište)

91. ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB “OSIJEK“
* sjedište: Zrinjevac 11
* OIB: 47480037580
* tel: 200 523
* fax: 638 563
* e-mail: zokosijek06@gmail.com
* kontakt osoba: Vlatko RAKIN, predsjednik

92. ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB “TENJA“
* sjedište: Sv. Ane 18/A, Tenja
* OIB: 16944604078
* e-mail: antero.hr@gmail.com
* kontakt osoba: Žarko MARKANOVIĆ, predsjednik
* tajnik: Zdenko GALUŠIĆ

Planinarstvo

93. HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO “BRŠLJAN-JANKOVAC”
* sjedište: Trg A. Starčevića 4
* OIB: 59312125266
* e-mail: jankovac@jankovac.hr
* web: www.jankovac.hr
* kontakt osoba: Miro MUTTER, predsjednik
* tajnica: Vlasta BOČEK

Plivanje

94. PLIVAČKI KLUB “OSIJEK”
* sjedište: M. Divalta 6/A
* OIB: 22795589002
* e-mail: pkosijekzito@gmail.com
* web: www.pkosijek.hr
* kontakt osoba: Maja KNEŽEVIĆ, tajnica
* predsjednik: Darko MUNDWEIL

Powerlifting

95. POWERLIFTING KLUB “OSIJEK 031” (privremeno članstvo)
* sjedište: Stonska 8
* OIB: 02601849238
* kontakt osoba: Robert ČIZMAR, predsjednik
* tajnica: Maja PERKUŠIĆ

Ronilaštvo

96. RONILAČKI CENTAR “OSIJEK”
* OIB: 85231391328
* e-mail: info@diving-osijek.com
* web: www.rc-osijek.hr
* kontakt osoba: Andrej SLIVKA
Gornjodravska obala 93 (sjedište)
* predsjednik: Igor VRANDEČIĆ
* tajnik: Antun SLIVKA

Rukomet

97. RUKOMETNI SAVEZ GRADA OSIJEKA
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 67889633758
* tel: 200 507
* e-mail: rs.osijek@hrs.hr
* predsjednik: Ivan KOS
* tajnik: Goran PETERKO

98. RUKOMETNI KLUB “FENIKS”
* OIB: 34856092051
* e-mail: rkfeniksosijek@gmail.com
* kontakt osoba: Slavko STOJKOVIĆ, predsjednik
A. Reisnera 67 (sjedište)
* tajnica: Barbara MACEKOVIĆ

99. RUKOMETNI KLUB “OLIMPIJA”
* sjedište: Zeleno polje 32
* OIB: 27381606758
* kontakt osoba: Zvonko MUHAR, tajnik
* predsjednik: Filip BABIĆ

100. RUKOMETNI KLUB “OSIJEK“
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 59692772933
* tel./fax: 200 517
* e-mail: rk.osijek2018@gmail.com
* kontakt osoba: Lucija PAVLIČEVIĆ, tajnica
* predsjednik: Krešo TOMAS

101. RUKOMETNI KLUB “TENJA”
* sjedište: V. Mačeka 20, Tenja
* OIB: 32035982732
* e-mail: rktenja16@gmail.com
* kontakt osoba: Draženka MATIĆ, predsjednica
* tajnica: Ljubica LAJK

102. VETERANSKI RUKOMETNI KLUB “OSIJEK“
* sjedište: Kneza Borne 107
* OIB: 43806079454
* e-mail: vrk-osijek@net.hr
* kontakt osoba: Vjekoslav MOZER, predsjednik

103. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB “LEGOSICE” (privremeno članstvo)
* sjedište: Vukovarska 152
* OIB: 70892202299
* e-mail: zrk.legosice@gmail.com
* kontakt osoba: Željko ŠARAVANJA, predsjednik
* tajnica: Ivana VLAŠIĆ

104. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB “OSIJEK“
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 53574071445
* e-mail: zrk.osijek@gmail.com
* web: www.zrkosijek.hr
* kontakt osoba: Dora LACKOVIĆ, tajnica
* predsjednik: Juraj MARINIĆ

105. ŽENSKI VETERANSKI RUKOMETNI KLUB “OSIJEK“
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 90961307965
* predsjednica: Nedeljka MIKULIĆ

Sambo

106. SAMBO KLUB “MURSA”
* OIB: 69056264185
* kontakt osoba: Damir MATIJEVIĆ, predsjednik
Crikvenička 7 (sjedište)
* tajnica: Sara MATIJEVIĆ

Savate

107. SAVATE KLUB “HUS”
* sjedište: Gornjodravska obala 88
* OIB: 67156961491
* e-mail: husosijek@gmail.com
* kontakt osoba: Zvonko BORBAŠ, predsjednik

Skijanje

108. ZBOR UČITELJA I TRENERA SPORTOVA NA SNIJEGU SLAVONIJE I BARANJE
* sjedište: NSD Gradski vrt, Kneza Trpimira 23
* OIB: 62318827576
* e-mail: zuts.sib@gmail.com
* kontakt osoba: Mirna RAJLE BROĐANAC, tajnica
* predsjednik: Damir HARANGOZO
usl. e-mail: bazeni.osijek@gmail.com

Sport gluhih

109. OSJEČKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH
* sjedište: Pavla Pejačevića 3
* OIB: 82240352724
* tel./fax: 369 039, 369 588
* SMS: 095 393 9488
* e-mail: sportgluhihosijek@gmail.com
* web: www.ossg.hr
* predsjednica: Ljiljana BRKIĆ
* tajnik: Marijan BLAHA

110. BADMINTONSKI KLUB “SLAVONAC”
* sjedište: Pavla Pejačevića 3
* OIB: 07251941329
* tel./fax: 369 039
* kontakt osoba: Marijan BLAHA
* predsjednica: Ljiljana BRKIĆ
* tajnica: Elizabeta OLIŠ

111. KUGLAČKI KLUB “SLAVONAC“
* sjedište: Pavla Pejačevića 3
* OIB: 76124764583
* tel./fax: 369 039
* kontakt osoba: Marijan BLAHA
* predsjednik: Vahid HANDANOVIĆ
* tajnik: Marko DUNAI

112. MALONOGOMETNI KLUB “SLAVONAC“
* sjedište: Pavla Pejačevića 3
* OIB: 59881707368
* tel./fax: 369 039
* kontakt osoba: Marijan BLAHA, tajnik
* predsjednik: Joško OLIŠ

113. PIKADO KLUB “SLAVONAC”
* sjedište: Pavla Pejačevića 3
* OIB: 02719773435
* tel./fax: 369 039
* kontakt osoba: Marijan BLAHA
* predsjednica: Dalija UZUROV

114. STOLNOTENISKI KLUB “SLAVONAC“
* sjedište: Pavla Pejačevića 3
* OIB: 49423817010
* tel./fax: 369 039
* kontakt osoba: Marijan BLAHA
* predsjednik: Josip VIDAKOVIĆ
* tajnik: Blaženko ĆORLUKA

115. STRELJAČKI KLUB “SLAVONAC“
* sjedište: Pavla Pejačevića 3
* OIB: 29690873492
* tel./fax: 369 039
* kontakt osoba: Marijan BLAHA
* predsjednik: Branko BRKIĆ
* tajnica: Mirela IŠTVANFI

116. ŠAHOVSKI KLUB “SLAVONAC“
* sjedište: Pavla Pejačevića 3
* OIB: 21098309143
* tel./fax: 369 039
* kontakt osoba: Marijan BLAHA, tajnik
* predsjednik: Nikola ČORAK

117. ŠPORTSKA UDRUGA GLUHIH “SLAVONAC“
* sjedište: Pavla Pejačevića 3
* OIB: 39362881628
* tel./fax: 369 039
* kontakt osoba: Marijan BLAHA
* predsjednik: Milivoj UZUROV
* tajnica: Dalija UZUROV

Sport osoba s invaliditetom

118. SAVEZ ZA SPORT I SPORTSKU REKREACIJU OSOBA S INVALIDITETOM OSIJEK – SPORIN
* sjedište: Zeleno polje 5
* OIB: 21004696841
* e-mail: sporin@hi.ht.hr
* predsjednik: Stojan BJELAJAC

119. BOĆARSKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM “OSJEČKI OSMIJEH”
* sjedište: Martina Divalta 163
* OIB: 66225580190
* tel./fax: 570 980
* e-mail: bkoi.osjecki-osmijeh@inet.hr
* predsjednik: Branimir ČUTURDIĆ

120. KARATE KLUB “HVIDRA OSIJEK”
* sjedište: Viška 21
* OIB: 74195562305
* kontakt osoba: Danijel KÜFNER
* predsjednica: Ivona KÜFNER
* tajnica: Martina PETRIĆ

121. PLIVAČKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM “DELFIN”
* sjedište: M. Divalta 108
* OIB: 86990525590
* predsjednica: Snježana BENKOTIĆ

122. ŠAHOVSKI KLUB “HVIDR-a OSIJEK”
* sjedište: Vijenac I. Meštrovića 26/B
* OIB: 83055787659
* e-mail: skhvidraosijek@gmail.com
* kontakt osoba: Marinko MARJANOVIĆ, predsjednik
* tajnik: Marijan PREKRATIĆ

123. ŠPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH “SVJETLOST”
* sjedište: Hrvatske Republike 43
* OIB: 23679257198
* web: http://sus-svjetlost-osijek.hr
* kontakt osoba: Stojan BJELAJAC, predsjednik
* tajnik: Josip MAUROVIĆ

124. ŠPORTSKI INVALIDSKI BOĆARSKI KLUB “HVIDRA – OSIJEK”
* sjedište: Vijenac I. Meštrovića 26/B
* OIB: 20090058826
* tel: 204 994
* kontakt osoba: Zvonko JOKIĆ
* predsjednik: Kamenko KOLUNDŽIĆ
* tajnik: Andrija ŠEBEŠĆEN

125. ŠPORTSKI INVALIDSKI ODBOJKAŠKI KLUB ”HVIDR-a OSIJEK”
* sjedište: Vijenac Kraljeve Sutjeske 7
* OIB: 63434599368
* tel: 204 994
* fax: 204 252
* e-mail: siokhvidraosijek@net.hr
* kontakt osoba: Saša GAJČIĆ, tajnik
* predsjednik: Petar MLINAREVIĆ

126. UDRUGA SPORTSKE REKREACIJE OSOBA S INVALIDITETOM STARIJE ŽIVOTNE DOBI “DUGA OSIJEK”
* OIB: 79540194861
* e-mail: duga.osijek@hi.ht.hr
* predsjednik: Željko GAŠPAROVIĆ
Sv. Petka 26 (sjedište)

Sport studenata

127. STUDENTSKI ŠPORT. SAVEZ SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 82942797581
* e-mail: studentski.sport@gmail.com
* kontakt osoba: Igor SALAJIĆ, tajnik
* predsjednik: Petar KERŽE

Sportska rekreacija

128. GRADSKI SAVEZ ZA SPORTSKU REKREACIJU “SPORT ZA SVE” OSIJEK
* sjedište: Istarska 1/D
* OIB: 14214634092
* tel: 208 135
* tel./fax: 215 145
* e-mail: sportzasveosijek@gmail.com
* predsjednica: Anica BILOŠ
* tajnica: Gordana VESELIĆ

129. AIKI JUTSU KLUB “OSIJEK”
* OIB: 21436601254
* kontakt osoba: Vjeran IVANČEVIĆ, predsjednik
Travna 30 (sjedište)
* tajnica: Magdalena TOMAŠEK

130. AKTIVNI UMIROVLJENICI OSIJEK (privremeno članstvo)
* sjedište: J. J. Strossmayera 1/I
* OIB: 90995555805
* e-mail: aktivni.umirovljenici@gmail.com
* web: http://www.aktivni-umirovljenici-osijek.hr
* kontakt osoba: Jelena DODIG, predsjednica
* tajnica: Neda VORKAPIĆ

131. BODY BUILDING KLUB “FANTASTIC”
* OIB: 74654017152
* e-mail: simba256@hotmail.com
* kontakt osoba: Slaven POZNIĆ
* predsjednik: Aleksandar POZNIĆ
Ružina 83 (sjedište)
* tajnik: Vladimir BURIĆ

132. BODYBUILDING KLUB “OLYMPIC GYM” (privremeno članstvo)
* sjedište: Crni put 10, Višnjevac
* OIB: 40450653667
* kontakt osoba: Dražen PETROVIĆ, predsjednik
* tajnica: Branka ŽIŽEK

133. CHEERLEADING KLUB “MIDAL”
* OIB: 91053437572
* e-mail: ps.midal@gmail.com
* kontakt osoba: Martina PAVLOVIĆ SMEŠKA, predsjednica
Lovranska 5 (sjedište)
* tajnik: Andrija SMEŠKA

134. DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE “HOPS OSIJEK”
* sjedište: Vukovarska 217
* OIB: 03174555446
* predsjednik: Zoran JUKA
* tajnica: Roberta TANKOSIĆ

135. DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE OSIJEK
* sjedište: HEP, Šetalište k. F. Šepera 1/A
* OIB: 65774988511
* predsjednik: Ninoslav PETELIN
* tajnik: Vlatko ZANDT

136. KLUB ZA SPORT I REKREACIJU “SHANTI”
* OIB: 97473146644
* kontakt osoba: Alen VESELIĆ, predsjednik
Vijenac I. Meštrovića 68 (sjedište)
* tajnica: Gordana VESELIĆ

137. MOTONAUTIČKI KLUB “OSIJEK-DONJI GRAD”
* sjedište:Donjodravska obala 8
* e-mail: mnkosijekdonjigrad@gmail.com
* kontakt osoba: Boris TIHI, predsjednik
* tajnik: Toni GRCIĆ

138. MOTO-NAUTIČKI KLUB “NEPTUN”
* sjedište: Pampas 31
* OIB: 79551025690
* e-mail: mnkneptunosijek@gmail.com
*kontakt osoba: Marko PETRIČEVIĆ, predsjednik
* tajnik: Marko MARKO

139. NOGOTENIS KLUB “OLIMPIJA”
* sjedište: Ulica Olimpije 2
* OIB: 95734233392
* e-mail: dufraisne@net.hr
* kontakt osoba: Ivan MIKULIĆ, tajnik
* predsjednik: Željko MIKULIĆ

140. PLESNI KLUB “IDENTITET” (privremeno članstvo)
* OIB: 9010686992
* e-mail: plesnistudioindependance@gmail.com
* kontakt osoba: Silvija ŽALAC, predsjednica
Ciglarska 1 (sjedište)
* tajnik: Miroslav KASUMOVIĆ

141. RAZVOJNA SPORTSKA AKADEMIJA “AKTIV-OS”
* OIB: 47845100089
* e-mail: rsa.aktivos@gmail.com
* kontakt osoba: Boris MARIČIĆ, predsjednik
* tajnik: Mladen MARIČIĆ
A. Hebranga 25 (sjedište)

142. SPORTSKA UDRUGA “NIKOLIĆ”
* OIB: 93226831739
* kontakt osoba: Siniša NIKOLIĆ, tajnik
* predsjednik: Željko NIKOLIĆ
Vijenac Lj. Babića 12 (sjedište)

143. SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR “TITAN”
* sjedište: Vijenac Kraljeve Sutjeske 8
* OIB: 44919614009
* e-mail: src.titan@gmail.com
* kontakt osoba: Denis VERIĆ, predsjednik
* tajnik: Luka ZUBČIĆ

144. SPORTSKO REKREACIJSKI KLUB “RUN4FUN” (privremeno članstvo)
* OIB: 08403626940
* e-mail: srk.run4fun@gmail.com
* kontakt osoba: Zvonimir VAKANJAC, predsjednik
O. Keršovanija 10/B (sjedište)
* tajnik: Dragan MALOŠEVAC

145. SPORTSKO REKREATIVNI KLUB “ŽUTI ŠEŠIR”
* OIB: 99044503862
* web: http://srk-zuti-sesir.hr
* kontakt osoba: Dario MAJETIĆ
Koranska 25/A (sjedište)
* predsjednica: Dragana BEKIĆ

146. STOLNOTENISKI KLUB “KRALJ TOMISLAV”
* sjedište: J. J. Strossmayera 346
* OIB: 07240595255
* kontakt osoba: Tomislav ĆUTUK, predsjednik

147. ŠPORTSKO DRUŠTVO “HEP-PLIN D.O.O. OSIJEK”
* sjedište: Cara Hadrijana 7
* OIB: 05387965257
* tel: 244 650
* fax: 213 199
* kontakt osoba: Silvana KRALJ, tajnica
* predsjednik: Branko MARKOVČIĆ

148. TORANJTRČANJE BALKAN UDRUGA (privremeno članstvo)
* sjedište: Trg slobode 8
* OIB: 81086375054
* e-mail: bozidarkresic@gmail.com
* kontakt osoba: Božidar DEODAT KREŠIĆ, predsjednik

149. TORANJTRČANJE HRVATSKA UDRUGA (privremeno članstvo)
* sjedište: Trg slobode 8
* OIB: 08582836738
* e-mail: bozidarkresic@gmail.com
* kontakt osoba: Božidar DEODAT KREŠIĆ, predsjednik

150. UDRUGA “GRADSKI RITAM”
* OIB: 17801906111
* e-mail: gradskiritam@gmail.com
* web: www.different.com.hr
* kontakt osoba: Irena SLOVAČEK, predsjednica
Bartula Kašića 34 (sjedište)
* tajnica: Ivana LAMZA

151. UDRUGA ZA PROMICANJE BORILAČKOG SPORTA I SAMOOBRANE „MARTIAL ARTS”
* OIB: 96013791568
* kontakt osoba: Dragan FRANJKOVIĆ, predsjednik
Drinska 15 (sjedište)
* tajnik: Marko FRANJKOVIĆ

152. UDRUGA ZA SPORT, REKREACIJU I PLES “GERONIMO”
* sjedište: Kralja P. Svačića 53
* OIB: 78263061274
* kontakt osoba: Siniša KADOIĆ, predsjednik
* tajnica: Anja KADOIĆ

153. UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU “OS SPORT”
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 92267580780
* kontakt osoba: Dubravko IŽAKOVIĆ, predsjednik
* tajnica: Ljiljana GUTZMIRTL

Sportski ples

154. ŠPORTSKO-PLESNA UDRUGA “FENIKS”
* sjedište: MO Sjenjak, Sjenjak 133
* OIB: 48723840895
* e-mail: spufeniks@gmail.com
* kontakt osoba: Darko VALENTIĆ, predsjednik
* tajnica: Mirjana BUŽANEC

Sportski ribolov

155. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH DRUŠTAVA OSIJEK
* sjedište: Južno predgrađe 21
* OIB: 29325054571
* e-mail: zsrd.osijek@gmail.com
* web: https://zajednica-srd-osijek.hr
* predsjednik: Igor LONČAR
* tajnik: Bernard OPANČAR

156. OSJEČKI RIBOLOVNI ŠPORTSKI KLUB (ORŠK)
* sjedište: P. Pejačevića 5
* OIB: 87772803637
* tel: 369 593
* e-mail: 1923orsk@gmail.com
* web: www.orsk.hr
* kontakt osoba: Josip NEZNANOVIĆ, tajnik
* predsjednik: Mijo BIRČIĆ

157. ŠPORTSKI RIBOLOVNI KLUB “LINJAK”
* sjedište: MO Josipovac, Osječka BB, Josipovac
* OIB: 68495276232
* e-mail: linjakjosipovac@gmail.com
* kontakt osoba: Marko ROGULJIĆ
* predsjednik: Ivan KLASIĆ
* tajnik: Dalibor KRZNARIĆ

158. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “BABUŠKA“
* sjedište: Dravska 5, Sarvaš
* OIB: 36043768256
* e-mail: babuskasarvas@gmail.com
* kontakt osoba: Mijo ANĐAL, tajnik
* predsjednik: Ivan IVČIĆ

Sportsko penjanje

159. SPORTSKO PENJAČKI KLUB “BASTION”
* sjedište: Kneza Trpimira 23
* OIB: 05648085793
* kontakt osoba: Ivan LJUBIČIĆ, predsjednik
* tajnik: Krešimir BURAZIN

Stolni tenis

160. STOLNOTENISKI KLUB “OLIMPIJA”
* sjedište: MO Knez Branimir, Krstova 97/B
* OIB: 59384130661
* e-mail: stkolimpija.osijek@gmail.com
* predsjednik: Luka SELAK
* tajnik: Miroslav AMREIN

161. STOLNOTENISKI KLUB “VODOVOD-OSIJEK”
* sjedište: NŠD “Gradski vrt”, Kneza Trpimira 23
* OIB: 82381299935
* e-mail: vodos@net.hr
* web: www.stk-vodovod.com
* kontakt osoba: Dragan KNEŽEVIĆ, predsjednik

Streljaštvo

162. STRELJAČKI SAVEZ OSIJEKA
* sjedište: Š. Petefija 204/A
* OIB: 32069426888
* tel: 377 051
* tel./fax: 377 061
* e-mail: ssso.ssobz@gmail.com
* predsjednik: Zoran ĆELIĆ
* tajnica: Mirela SKOKO ĆELIĆ

163. GRADSKI STRELJAČKI KLUB “CENTAR 1784”
* sjedište: Š. Petefija BB
* OIB: 45197868424
* kontakt osoba: Vjekoslav VUČEMILOVIĆ, predsjednik

164. GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO “OSIJEK 1784”
* sjedište: Š. Petefija 204/A
* OIB: 85177808257
* tel: 377 051
* tel./fax: 377 061
* e-mail: gsd.osijek-1784@os.t-com.hr
* web: www.osijek1784.hr
* kontakt osoba: Zoran ĆELIĆ, tajnik
* predsjednik: Zvonimir KOVAČEVIĆ

165. STRELJAČKI KLUB “BANKARAC”
* OIB: 53268745617
* e-mail: sk.bankarac@gmail.com
* predsjednik: Savo ŠODIĆ
Županijska 33 (sjedište)

166. STRELJAČKI KLUB “LEGIJA” (privremeno članstvo)
* sjedište: Š. Petefija 80/A
* OIB: 41111136645
* e-mail: sklegija@gmail.com 
* kontakt osoba: Goran DEVETAK, predsjednik

167. STRELJAČKI KLUB “METAK”
* sjedište: Š. Petefija 204/A
* OIB: 32009462906
* e-mail: sk.metak@net.hr
* web: www.metak.hr
* kontakt osoba: Luka KUDUZ, predsjednik
* tajnik: Saša ŽUPANIĆ

168. STRELJAČKI KLUB “TENJA”
* sjedište: V. Mačeka 20, Tenja
* OIB: 97849901308
* kontakt osoba: Damir ZADRAVEC, predsjednik

169. STRELJAČKO DRUŠTVO “DESETKA”
* sjedište: Š. Petefija 0
* OIB: 03071390632
* predsjednik: Darko GETZ

Šah

170. OSJEČKI ŠAHOVSKI SAVEZ
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 44808279422
* predsjednik: Zvonko HORVAT
* tajnik: Davor KRŠĆANSKI

171. ŠAHOVSKI KLUB “DRAGOVOLJAC”
* sjedište: Drinska 2
* OIB: 30908097604
* kontakt osoba: Matija FERIĆ, tajnik
* predsjednik: Branko MRAVUNAC

172. ŠAHOVSKI KLUB “FERIT-OSIJEK”
* OIB: 66963953140
* e-mail: sah@ferit.hr
* kontakt osoba: Branimir JUKIĆ, predsjednik
* tajnik: Josip JURMAN
Kupska 20 (sjedište)

173. ŠAHOVSKI KLUB “MLADOST”
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 92565713730
* kontakt osoba: Siniša SLOBOĐANAC, predsjednik
* tajnik: Valent BRKIĆ

174. ŠAHOVSKI KLUB “RETFALA”
* sjedište: J. J. Strossmayera 200
* OIB: 81661441540
* kontakt osoba: Rebeka LENDVAJ, tajnica
* predsjednik: Ivan LENDVAJ

175. ŠAHOVSKI KLUB “VIŠNJEVAC” (privremeno članstvo)
* sjedište: J. J. Strossmayera 2, Višnjevac
* OIB: 27894831059
* tel./fax (uslužni): 350 220
* e-mail: info@audiopro.hr
* predsjednik: Davor KRŠĆANSKI
* tajnik: Siniša VRANJKOVIĆ

Školski sport

176. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA
* sjedište: Istarska 1/D
* OIB: 62998290785
* tel./fax: 208 656
* e-mail: sportmladih.os@gmail.com
* web: www.ssso.hr
* predsjednik: Dane KONČAR
* tajnica: Sanda GAŠIĆ

Taekwondo

177. TAEKWONDO KLUB “OSIJEK“
* sjedište: Vijenac G. Zobundžije 3
* OIB: 07084764947
* web: www.taekwondo-osijek.hr
* kontakt osoba: Damir ZAHIROVIĆ, predsjednik
* tajnica: Edita ZAHIROVIĆ

Tajlandski boks

178. KLUB TAJLANDSKOG BOKSA “BAD SHADOW” (privremeno članstvo)
* sjedište: Gundulićeva 28
* OIB: 64260429059
* e-mail: badshadow.osijek@gmail.com
* kontakt osoba: Ivan HORVAT, predsjednik

179. THAI BOX KLUB “BARANJA” (privremeno članstvo)
* sjedište: Gornjodravska obala 88
* OIB: 28979952584
* e-mail: husosijek@gmail.com
* kontakt osoba: Boban KLJAJIĆ, predsjednik

180. THAI BOX KLUB “HUS”
* sjedište: Gornjodravska obala 88
* OIB: 72547857339
* e-mail: husosijek@gmail.com
* kontakt osoba: Zvonko BORBAŠ, predsjednik

181. THAI BOX KLUB “SLAVONIJA” (privremeno članstvo)
* sjedište: Gornjodravska obala 88
* OIB: 20218941138
* e-mail: husosijek@gmail.com
* kontakt osoba: Ivica HARAMIJA, predsjednik

Tenis

182. OSJEČKI TENISKI SAVEZ
* sjedište: Vidove Gore 3
* OIB: 11732690073
* e-mail: osjecki.teniski.savez@gmail.com
* predsjednik: Siniša LUČIĆ
* tajnik: Bruno MANDIĆ

183. TENISKI KLUB “OLIMPIJA OSIJEK 1984”
* sjedište: Ulica Olimpije 2
* OIB: 37199514057
* kontakt osoba: Domagoj WAGNER, predsjednik

184. TENISKI KLUB “TENNIS TALENTS”
* sjedište: Baranjska 13
* OIB: 54361297979
* e-mail: tkttos@gmail.com
* kontakt osoba: Ante BRNIĆ, predsjednik

Triatlon

185. TRIATLON KLUB ”TRI-TIM”
* sjedište: Vij. G. Zobundžije 8
* OIB: 37905176809
* e-mail: triatlon.tritim.osijek@gmail.com
* kontakt osoba: Aleksandar TOMPA, tajnik
* predsjednik: Slaven BALOG

Vaterpolo

186. VATERPOLO KLUB “OSIJEK”
* sjedište: A. Reisnera 46/A
* OIB: 27934008424
* e-mail: vaterpolo2000osijek@gmail.com
* kontakt osoba: Zvonimir ŠKORIĆ, tajnik
* predsjednik: Zoran ŠKORIĆ

187. ŽENSKI VATERPOLSKI KLUB “MURSA”
* OIB: 07233062963
* e-mail: vkmursa@gmail.com
* kontakt osoba: Dražen LERINC, tajnik
Vatrogasna 91 (sjedište)
* predsjednica: Senka MAŽAR

Veslanje

188. VESLAČKI KLUB “IKTUS”
* sjedište: Šetalište k. F. Šepera 1/D
* OIB: 87062604927
* tel./fax: 213 014
* e-mail: vk-iktus@vk-iktus.hr
* web: www.vk-iktus.hr
* kontakt osoba: Mirna RAJLE BROĐANAC, tajnica
* predsjednik: Boris POPADIĆ

Zrakoplovstvo

189. AEROKLUB “OSIJEK“
* sjedište: Trg J. Križanića 1
* OIB: 74081601305
* tel./fax: 208 262
* e-mail: aeroklub.osijek@gmail.com
* web: www.ak-osijek.hr
* Sportsko-zračna luka Osijek-Čepin 297 276, tel./fax 297 439
* predsjednik: Marin KORDIĆ

Ostale članice

190. “PANNONIAN”
* sjedište: Cara Hadrijana 5
* OIB: 44126442247
* e-mail: info@pannonian.org
* web: www.pannonian.hr
* kontakt osoba: Tamara KUJAVIĆ
* predsjednik: Zdenko LIŠKA
* tajnik: Saša LAMZA

191. ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
* sjedište: Kneza Trpimira 23
* OIB: 89861654362
* tel: 285 500
* fax: 200 506
* web: www.sportski-objekti.hr
* e-mail: uprava@sportski-objekti.hr
* kontakt osoba: Katica ŠOBAT
* direktor: Robert SELIGMAN

192. UDRUGA ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO “PAMPAS”
* sjedište: Šandora Petefija 204/A
* OIB: 77639506088
* e-mail: ups.pampas.osijek031@gmail.com
* kontakt osoba: Biter PEROLLI, tajnik
* predsjednik: Darko NAĐ