Poziv na nastavu VI. semestra - KPS

KIF

KIF

Nastava VI. semestra smjera Kondicijska priprema sportaša za studente iz Osijeka i Vinkovaca održati će se u razdoblju 10.-17.09.2014. g. u Osijeku

     Uvodni sastanak će se održati 10. rujna u 08:00 sati u Sportskoj dvorani Zrinjevac. Za potrebe nastave potrebno je sa sobom ponijeti sportsku opremu.

     Prije početka nastave potrebno je uplatiti školarinu u iznosu od 5.500,00 kn na žiro-račun Kineziološkog fakulteta u Zagrebu broj: HR76 2500 0091 1012 3280 5 (Poziv na broj 07-51-6).