Obavijest o nastavi - Kondicijska priprema sportaša

KIF

KIF

Donosimo obavijest o nastavi specijalističkog dijela V. semestra stručnog studija smjera Kondicijska priprema sportaša koji će se u okviru međunarodne konferencije održati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu od 21. do 23. veljače 2014.