Obavijest o ispitima

KIF - Studijski centar za izobrazbu trenera

KIF - Studijski centar za izobrazbu trenera

doc. dr. sc. Daria Tot: Pedagogija

14. studenog 2014. g. u 18:00 sati

doc. dr. sc. Renata Barić: Psihologija sporta

21. studenog 2014. g. u 18:00 sati

​prof. dr. sc. Marijeta Mišigoj Duraković: Prehrana sportaša

27. studenog 2014. g. u 20:00 sati

- svi ispiti su u SD Zrinjevac