Poziv na nastavu VI. semestra

KIF

KIF

VI. semestar izvanrednog stručnog studija smjera Streljaštvo održat će se od 28.08. do 07.09.2014. g. u Zagrebu.
Početak nastave i uvodno predavanje biti će 28.08.2014. g. u 09:00 sati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15.

Detaljnije informacije možete pročitati u priloženom dokumentu.