Obavijest o upisu pristupnika u ak. godini 2014./15.

KIF

KIF

Donosimo informacije u upisu izvanrednog stručnog studija za izobrazbu trenera za nove pristupnike u jesenskom roku

     Budući da nakon ljetnog upisnog roka za upis na redovni stručni studij (50 mjesta) za izobrazbu trenera nije ostalo slobodnih mjesta, obavještavamo sve zainteresirane da će se u sklopu jesenskog roka održati razredbeni ispit za upis studenata na izvanredni stručni studij, i to za preostalih 116 mjesta (od 250 ukupno), raspodijeljenih između četiri studijska usmjerenja: Fitnes, Kondicijska priprema sportaša, Sportska rekreacija i Izabrani sport

     Po završetku studija polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu, kondicijskoj pripremi sportaša, sportskoj rekreaciji ili  izabranom  sportu, 180  ECTS  bodova  i  stručni  naziv  STRUČNI  PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) TRENERSKE STRUKE, što se upisuje u radnu knjižicu. 

     Ove godine, prijave se podnose na sljedeći način: 

     - uvjet je završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju te položena državna matura (OSIM ZA KANDIDATE KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJU ŠKOLU ŠKOLSKE 2008./09. GODINE I RANIJE, S TIM DA PO KRITERIJU DRŽAVNE MATURE NA RANG LISTI PRIORITETA ZA UPIS NE OSTVARUJU NIKAKVE BODOVE)

     - pristupnici moraju izvršiti prijavu elektroničkim putem preko Nacionalnog informacijskog sustava - prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na ovoj adresi (PRIJAVU U NISpVu IZVRŠAVAJU I ONI KANDIDATI KOJI NISU POLAGALI DRŽAVNU MATURU). 

     Pristupnici koji prijavu izravno unose u NISpVU, također su dužni u vremenu od 01.- 05.09.2014. godine predati i dokumentaciju za razredbeni ispit izravno Fakultetu, neovisno o studiju za koji se kandidiraju. Prijava za razredbeni ispit predaje se osobno u vremenu od 10-13 sati ili šalje poštom preporučenom pošiljkom u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 (s naznakom: Studijski centar za izobrazbu trenera), na propisanom obrascu koji se preuzima s internetske stranice KIF-a.

     Svi pristupnici, osim kategoriziranih sportaša, prijavljeni na natječaj za upis na studij na bilo koje od studijskih usmjerenja podliježu provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti.

     Kategorizirani sportaši koji imaju pravo na izravan upis TAKOĐER SU DUŽNI SUDJELOVATI na razredbenom postupku zbog provjere znanja plivanja te pregleda liječničke dokumentacije.

     RAZREDBENI ISPIT ODRŽAT ĆE SE U SRIJEDU, 10. RUJNA 2014. G. S POČETKOM U 08:00 SATI NA KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU, ZAGREB, HORVAĆANSKI ZAVOJ 15.

     Napominjemo da je to ZADNJI UPISNI ROK za ovu akademsku godinu te da naknadni upisi NEĆE biti mogući.

     Ostale informacije, kao i obrasce vezane uz prijavu te liječnički pregled preuzimate sa internetske stranice KIF-aU slučaju potrebe za dopunskim informacijama možete se obratiti tajnici predstojnika SCIT-a, Ivani Degirmendžić na broj telefona 01/36 58 623 ili putem elektroničke pošte scit@kif.hr, kao i Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta (01/36 58 625). Navedene službe biti će na raspolaganju za davanje svih potrebnih informacija i rad sa strankama od 25. kolovoza 2014. g.

     Više o slobodnim mjestima po usmjerenjima, kao i postupcima prijave i razredbenog ispita možete pročitati u prilogu.