Upis na stručni studij ak. godine 2013./14. - jesenski rok

Kineziološki fakultet u Zagrebu

Kineziološki fakultet u Zagrebu

Stručni studij za izobrazbu trenera u trajanju od 3 godine od ak. godine 2013./14. po prvi se puta ustrojava i kao redoviti studij za izobrazbu trenera, a na koji se upisuje 50 studenata (preostalih mjesta: 12) koji će kandidirati za sljedeća studijska usmjerenja: FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA i RAZNI SPORTOVI

Također, kao i do sada, studij će se izvoditi i kao izvanredni, a na koji će se moći upisati 250 kandidata (preostalih mjesta: 171)  na sljedeća studijska usmjerenja:  FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA I RAZNI SPORTOVI (atletika, badminton, hrvanje, judo, košarka, nogomet, odbojka, ples, plivanje, ritmička gimnastika, rukomet, sportska gimnastika, streljaštvo, tenis  i za sve one sportove za koje bude interesa). Po završetku studija, kako redovitog, tako i izvanrednog, polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu, kondicijskoj pripremi sportaša, sportskoj rekreaciji ili izabranom sportu, 180 ECTS bodova i stručni naziv STRUČNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) TRENERSKE STRUKE , što se upisuje u radnu knjižicu.

Skrećemo pažnju na izmjene i dopune Zakona o sportu iz 2012. godine po kojima je prolongiran rok za stjecanje odgovarajuće stručne spreme za rad u sportu sa 2014. g. na 2017. g., čime su dobivene dodatne tri godine kako bi veliki broj trenutno neosposobljenih i trenera bez odgovarajuće stručne spreme stigao do 2017. g. steći Zakonom propisane uvjete za rad i obavljanje stručnih poslova u sportu.
     
Ove godine, prijave se podnose na sljedeći način:
     
I. REDOVITI STUDIJ
-  uvjet je završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju te položena državna matura (OSIM za kandidate koji su završili srednju školu školske 2008./09. g. i ranije, s tim da po kriteriju državne mature na rang listi prioriteta za upis NE ostvaruju nikakve bodove)
-  pristupnici moraju izvršiti prijavu elektroničkim putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr
-  PRIJAVU U NISpVu IZVRŠAVAJU I ONI KAKNDIDATI KOJI NISU POLAGALI DRŽAVNU MATURU
    
II. IZVANREDNI STUDIJ
-  uvjet je završena srednja škola u ČETVEROGODIŠNJEM trajanju:
a)  S POLOŽENOM DRŽAVNOM MATUROM (SVI kandidati koji su završili gimnaziju školske 2009./10. godine i kasnije obvezno moraju imati položene ispite državne mature)
    -  pristupnici moraju izvršiti prijavu elektroničkim putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu)  koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.
     -  PRISTUPNICI KOJI SE NISU PRIJAVILI PREKO NISpVu SUSTAVA NEĆE MOĆI PRISTUPITI RAZREDBENOM POSTUPKU U NAVEDENOM ROKU

b) BEZ POLOŽENIH ISPITA DRŽAVNE MATURE SA ZAVRŠENOM SREDNJOM ŠKOLOM ŠKOLSKE GODINE 2008./2009. I RANIJE
    - pristupnici moraju izvršiti prijavu elektroničkim putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu)koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr
    - PRISTUPNICI KOJI SE NISU  PRIJAVILI PREKO NISpVu SUSTAVA NEĆE MOĆI PRISTUPITI RAZREDBENOM POSTUPKU U NAVEDENOM ROKU

c) BEZ POLOŽENIH ISPITA DRŽAVNE MATURE SA ZAVRŠENOM SREDNJOM ŠKOLOM ŠKOLSKE GODINE 2009./2010. I KASNIJE (STRUKOVNE  ŠKOLE)
    - pristupnici prijavu sa cjelokupnom dokumentacijom navedenom u natječaju (Točka I., 2.) podnose isključivo Fakultetu, osobno ili šalju poštom preporučeno izravno Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 (od 02.-06. rujna 2013. g.),  na propisanom obrascu koji se preuzima s internetske stranice SCIT-a (www.scit.kif.hr)

Pristupnici koji prijavu izravno unose u NISpVU također su dužni u vremenu od 02.-06. rujna 2013. g. predati i dokumentaciju za razredbeni ispit izravno Fakultetu, neovisno o studiju za koji se kandidiraju (Točka II. natječaja). Prijava za razredbeni ispit predaje se osobno u vremenu od 11-14 sati ili šalje poštom preporučenom pošiljkom u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 (s naznakom Studijski centar za izobrazbu trenera), na propisanom obrascu koji se preuzima s internetske stranice SCIT-a (www.scit.kif.hr).

Svi pristupnici, osim kategoriziranih sportaša (od I.-VI. kategorije za izvanredni studij te sportaši I. i II. kategorije za redovni studij koji upisuju sport iz kojeg imaju kategorizaciju), prijavljeni na natječaj za upis na studij na bilo koje od studijskih usmjerenja podliježu provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti.

Kategorizirani sportaši koji imaju pravo na izravni upis također su dužni sudjelovati na razredbenom postupku zbog provjere znanja plivanja te pregleda liječničke dokumentacije. Razredbeni ispit održat će se u SRIJEDU, 11. rujna 2013. godine s početkom u 8.00 sati na Kineziološkom fakultetu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15. Napominjemo da je to ZADNJI UPISNI ROK za ovu akademsku godinu te da naknadni upisi NEĆE biti mogući.

Potpune informacije možete pročitati u natječajima koji se nalaze u prilogu. Ostale informacije, kao i obrasce vezane uz prijavu te liječnički pregled preuzimate sa internetske stranice SCIT-a.

U slučaju potrebe za dopunskim informacijama možete se obratiti tajnici predstojnika SCIT-a Ivani Degirmendžić na broj telefona 01/36 58 623 ili putem elektroničke pošte: oit@kif.hr  ili u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta (tel: 01/ 36 58 625). Navedene službe će vam biti na raspolaganju za davanje svih potrebnih informacija i rad sa strankama od 26. kolovoza 2013. g. zbog korištenja godišnjeg odmora u periodu od 06.-24. kolovoza 2013.