V. semestar - poziv i raspored predavanja

KIF

KIF

Objavljujemo poziv na nastavu V. semestra izvanrednog stručnog studija za izobrazbu trenera, kao i raspored predavanja za studijsku grupu Osijek-Vinkovci.

Također, donosimo raspored specijalističkih predmeta (I., III., V. semestar) i raspored predavanja u Zagrebu za smjer Kondicijska priprema sportaša.