Boćarski dom Retfala

Bocarski dom Retfala

Bocarski dom Retfala

Boćarski dom Retfala
Adresa:Ljudevita Posavskog bb, OSIJEK
Namjena objekta:boćanje
Upravitelj objekta:Športski objekti d.o.o.
Korisnik:BK Retfala, BK Mlada Retfala