Centar terapijskog jahanja

Centar terapijskog jahanja Udruge Mogu

Centar terapijskog jahanja Udruge Mogu

Centar terapijskog jahanja
Adresa: Pampas bb
Namjena objekta: konjički sport
Upravitelj objekta: MOGU - terapijsko, rekreacijsko i športsko jahanje za osobe s posebnim potrebama
Korisnik: Udruga MOGU