Gimnastički centar Inova-Gim

Gimnastički centar Inova-gim (foto: www.gkinovagim.hr)

Gimnastički centar Inova-gim (foto: www.gkinovagim.hr)

Gimnastički centar Inova-Gim
Adresa: Zeleno polje 30, OSIJEK
Namjena objekta: gimnastika
Upravitelj objekta: Gimnastički klub Inova-gim
Korisnik: GK Inova-gim, školska sportska društva