Gradski bazeni (foto: Glas Slavonije)

Gradski bazeni (foto: Glas Slavonije)

Gradski bazeni

Gradski bazeni
Adresa:Martina Divalta 2/a, OSIJEK
Namjena objekta:vodeni sportovi, rekreacija
Upravitelj objekta:Športski objekti d.o.o.
Korisnik:PK Osijek Žito, RC Osijek, VK Osijek, školska sportska društva, studentske sportske udruge, građani