Hipodrom Pampas

Hipodrom Pampas

Hipodrom Pampas

Hipodrom Pampas

Adresa:Šandora Petefija 80/a, OSIJEK
Namjena objekta:konjički sport, kros
Upravitelj objekta:Športski objekti d.o.o.
Korisnik:Konjički klub Osijek, školska sportska društva