Igralište u Retfali

Igraliste u Retfali

Igraliste u Retfali

Igralište u Retfali
Adresa:
Sljemenska 1, OSIJEK
Namjena objekta:nogomet
Upravitelj objekta:Nogometni klub Grafičar Vodovod
Korisnik:NK Grafičar Vodovod