Kuglana HŽ

Kuglana HŽ

Kuglana HŽ

Kuglana HŽ
Adresa: Bartula Kašića 2/a (Hotel Mursa), OSIJEK
Namjena objekta: kuglanje
Upravitelj objekta:
Korisnik: KK Željezničar