Kuglana MK Slavonija

Kuglana MK Slavonija

Kuglana MK Slavonija

Kuglana MK Slavonija
Adresa:OSIJEK, Vinkovačka 68
Namjena objekta:kuglanje
Upravitelj objekta:MK Slavonija d.d.
Korisnik: