Kuglana Opeka

Kuglana Opeka

Kuglana Opeka

Kuglana Opeka
Adresa:Vukovarska 215, OSIJEK
Namjena objekta:kuglanje
Upravitelj objekta:Opeka d.d.
Korisnik:KK Zrinski-Pivovara