Motonautički klub Neptun

Motonautički klub Neptun

Motonautički klub Neptun

Motonautički klub Neptun
Adresa:Pampas 30, OSIJEK
Namjena objekta:motonautika, boćanje
Upravitelj objekta:Moto-nautički klub Neptun
Korisnik:MNK Neptun, BK Pampas