Nastavno-sportska dvorana Gradski vrt

NSD Gradski vrt

NSD Gradski vrt

Nastavno-sportska dvorana Gradski vrt

Adresa: Kneza Trpimira 23, OSIJEK
Namjena objekta: sportska priprema i natjecanja, nastava TZK, zabavni, kulturni i edukativni sadržaji
Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
Kapacitet (gledatelja): Velika dvorana 3538, mala dvorana 1448 (uz atletski tunel, te još dvije dvorane)