Rekreacijski centar Copacabana

Rekreacijski centar Copacabana (foto: www.sib.hr)

Rekreacijski centar Copacabana (foto: www.sib.hr)

Rekreacijski centar Copacabana
Adresa: Lijeva obala Drave, OSIJEK
Namjena objekta: vaterpolo, rekreacija
Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
Korisnik: VK Kruna-Osijek, građani