Sportska dvorana Jug

Sportska dvorana Jug

Sportska dvorana Jug

Sportska dvorana Jug
Adresa: Kralja Petra Svačića bb, OSIJEK
Namjena objekta: dvoranski sportovi, nastava TZK, izvanškolska natjecanja
Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
Korisnik: klubovi, fakulteti, školska sportska društva, studentske sportske udruge