Sportski centar Mačkamama

Sportski centar Mačkamama (foto: www.sportski-objekti.hr)

Sportski centar Mačkamama (foto: www.sportski-objekti.hr)

Sportski centar Mačkamama

Adresa: Gacka 1/c, OSIJEK
Namjena objekta: nogomet, boćanje, rekreacija
Upravitelj objekta: Športski objekti d.o.o.
Korisnik: ŽNK Osijek, BK Mačkamama, BK HVIDR-a, BK Dragovoljac, građani