Sportski centar Tenja

Sportski centar Tenja (foto: http://hrfutsal.com)

Sportski centar Tenja (foto: http://hrfutsal.com)

Sportski centar Tenja
Adresa: Orljavska bb, TENJA
Namjena objekta: boćanje, "mali sportovi"
Upravitelj objekta: Grad Osijek
Korisnik: BK Tenja, građani