Sportski centar Višnjevac

Sportski centar Višnjevac

Sportski centar Višnjevac

Sportski centar Višnjevac
Adresa:Nikole Šubića Zrinskog 26/a, OSIJEK
Namjena objekta:nogomet, rukomet
Upravitelj objekta:Športski nogometni klub Višnjevac
Korisnik:ŠNK Višnjevac