Sportsko-zračna luka Osijek-Čepin

Sportsko-zračna luka Osijek-Čepin (foto: www.facebook.com/AEROKLUB-OSIJEK)

Sportsko-zračna luka Osijek-Čepin (foto: www.facebook.com/AEROKLUB-OSIJEK)

Sportsko-zračna luka Osijek-Čepin
Adresa: Sv. Leopolda Bogdana Mandica 172/a, OSIJEK
Namjena objekta: zrakoplovni sport
Upravitelj objekta: Aeroklub Osijek
Korisnik: Aeroklub Osijek