Streljana Pampas

Streljana Pampas (foto: http://www.sportski-objekti.hr)

Streljana Pampas (foto: http://www.sportski-objekti.hr)

Streljana Pampas
Adresa:Šandora Petefija bb, OSIJEK
Namjena objekta:streljaštvo, streličarstvo
Upravitelj objekta:Športski objekti d.o.o.
Korisnik:GSD Osijek 1784, GSK Centar 1784, SK Metak, SD Desetka, SK Bankarac, SK Tenja, UPS Pampas, školska sportska društva