Teniski centar Osijek

Tenis centar Osijek (foto: www.sportski-objekti.hr)

Tenis centar Osijek (foto: www.sportski-objekti.hr)

Teniski centar Osijek
Adresa:Perivoj kralja Tomislava 1, OSIJEK
Namjena objekta:tenis
Upravitelj objekta:Športski objekti d.o.o.
Korisnik:TK Osijek, TK Slavonija-Žito, školska sportska društva, građani