Doneseni novi pravilnici

Zajednica športskih udruga grada Osijeka

Zajednica športskih udruga grada Osijeka

Izvršni odbor Zajednice je na svojoj sjednici od 29. lipnja donio dva nova pravilnika o vrednovanju klubova i sportova

Riječ je o Pravilniku o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova i Pravilniku o određivanju nositelja kvalitete u pojedinim sportovima, a osim proširenih naziva u odnosu na dosadašnje akte koji su regulirali područje godišnjeg vrednovanja klubova i sportova u cjelini za potrebe izrade Programa javnih potreba u sportu, pravilnici donose obuhvatniju regulativu primjene postojećih odredbi kroz precizniju i konkretniju nomotehničku razradu. Time se određeni dio odredbi iz sfere tumačenja prevelo u normativnu sferu te striktnije definirao način njihove primjene. Naime, petogodišnjom praksom primjene pravilnika uočena je potreba njihove dorade kroz razradu postojećih odredbi, kao i šire terminološko definiranje pojedinih pravila, a zbog učestalih zahtjeva naših članica težilo se i većoj transparentnosti u primjeni i predočavanju rezultata sustava bodovanja klubova i sportova s ciljem uspostave vrijednosne ljestvice sportova i određivanja nositelja kvalitete. Također, izmjenama i dopunama, odnosno formalnom donošenju novih pravilnika, pristupilo se i zbog prilagođavanja najavljenim ili realiziranim promjenama u zakonskoj regulativi u području sustava sporta i sportskog prava, kao i djelovanja udruga u cjelini.

    Tekstove novih pravilnika možete pronaći u kategoriji 'Dokumenti'.