Erasmus+

EU

EU

Ponavljamo poziv za prijavu projekata u okviru programa Erasmus+ te donosimo popratnu dokumentaciju

Na našoj stranici možete vidjeti poziv na dostavu projektnih prijedloga, cjelokupan originalni vodič za prijavitelje na engleskom jeziku, te hrvatski prijevod poglavlja o sportu iz navedenog vodiča, a u kojima možete saznati na koji način EU pruža financijsku potporu aktivnostima u području amaterskog sporta koje se odnose na zajednička partnerstva i neprofitne europske sportske događaje.