Financiranje aktivnosti udruga temeljem PJP u sportu za 2016.

Grad Osijek

Grad Osijek

Grad Osijek objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u 2016.

       Putem ovog Poziva pozvane su sve sportske udruge članice Zajednice športskih udruga grada Osijeka da se prijave za financiranje sljedećih aktivnosti:

           - savjetovanja, edukacije i radionice sportaša i osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu,

           - sportske manifestacije, obljetnice, memorijalni turniri,

           - sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja.

       Glavni cilj Poziva je podržati jednokratne aktivnosti koje provode udruge u području sporta a doprinose poboljšanju sportskih programa i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge. Za financiranje aktivnosti udruga u području sporta za 2016. g. raspoloživ je iznos od 200.000,00 kuna. Najmanji iznos koji će se ugovoriti putem Poziva je 1.000,00, a najveći 30.000,00 kuna. Aktivnosti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih izvora. Savjetujemo detaljno proučavanje uputa za prijavitelje, a posebice skrećemo pozornost na činjenicu da Obrazac za prijavu - opis aktivnosti treba obvezno biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe Zajednice športskih udruga grada OsijekaJavni poziv i dokumentaciju za njegovu provedbu možete pronaći na internetskim stranicama Grada Osijeka putem ove poveznice.