Produžetak prijava za upis na specijalistički studij za izobrazbu trenera

Studijski centar za izobrazbu trenera iz Zagreba produžio je rok za upis u ak. godinu 2017./18.

       Za sve studijske smjerove i studijska sportska usmjerenja rok prijava za upis na specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera produžava se do 1. prosinca 2017. godine. Po završetku navedenog roka nadležna tijela KIF-a odrediti će, sukladno broju prijava, koji će se studijski smjerovi i studijska sportska usmjerenja na SDSSIT otvoriti u ak. 2017./18. godini te će tada biti objavljena konačna rang lista i  točan raspored upisa. Uvjete upisa možete pogledati u natječaju koji dostavljamo u privitku, uz obrazac prijave za upis.

U slučaju potrebe za dopunskim informacijama možete se obratiti Ivani Degirmendžić, tajnici 

predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tel/fax: 01/ 3658 623, e-mail: scit@kif.hr te u Studentsku službu KIF-a na tel. 01/ 3658 625 ili e-mail: referada@kif.hr