Poziv za dostavu programskog i financijskog izvješća za 2015. g.

Zajednica športskih udruga grada Osijeka

Zajednica športskih udruga grada Osijeka

Donosimo poziv članicama za dostavu obveznih izvješća uz popratne obrasce 

      Zajednica športskih udruga grada Osijeka dužna je podnijeti izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i utrošku sredstava za 2015. g. Gradu Osijeku u utvrđenom roku, a sukladno Zakonu o proračunu. Temeljem poziva kojeg donosimo u prilogu, sve članice Zajednice dužne su dostaviti:  

       1. Programsko izvješće za 2015. g. na propisanom obrascu (u prilogu). Rok za dostavu: 1. veljače 2016.

       2. Godišnje financijsko  izvješće  za  2015. g.  s vidljivom strukturom prihoda i rashoda. Rok za dostavu: 7. ožujka 2016.

       3. Izvješće o potrošnji proračunskih sredstava za 2015. g. na propisanom obrascu PROR-POT (obrazac i upute za njegovu izradu u prilogu). Rok za dostavu: 7. ožujka 2016.

       Obrasci programskih izvješća prilagođeni su vrstama udruga prema nazivu obrazaca, a kao i obično, granski savezi dužni su izvijestiti svoje članice o potrebi dostave navedenih dokumenata.