Javna rasprava o općim aktima Zajednice

Poziv za javnu raspravu

Poziv za javnu raspravu

Poziv članicama Zajednice za uključenjem u javnu raspravu putem pismene dostave primjedbi i prijedloga  

      Predmet javne rasprave su opći akti Zajednice kojima su regulirana pitanja uređenja sustava sporta i načina njegovog (su)financiranja na području grada Osijeka. Riječ je o devet akata koji su nabrojeni u pozivu uz ovu obavijest (a nalaze se u kategoriji 'Dokumenti') na koje se mogu iznijeti primjedbe i prijedlozi s ciljem izmjena i dopuna pojedinih odredbi navedenih akata. Način dostave prijedloga članica opisan je u pozivu za javnu raspravu, a rok za dostavu dokumentacije u Zajednicu je 15. ožujka 2015. g.