Javni poziv za dostavu programa sportskih aktivnosti u 2016.

Zajednica športskih udruga grada Osijeka

Zajednica športskih udruga grada Osijeka

Zajednica poziva sve članice na dostavu neophodne dokumentacije za participiranje u Programu javnih potreba u sportu za 2016. godinu

S obzirom na izradu prijedloga Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu, a sukladno Zakonu o sportu, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te naputcima Grada Osijeka, ovim putem pozivaju se sve članice Zajednice, a posebice one koje na bilo koji način žele participirati u raspodjeli sredstava kroz navedeni PJP, da se odazovu javnom pozivu (u prilogu ove obavijesti) za dostavu tražene dokumentacije. Poziv je otvoren do 15. studenog 2015. g., a rokovi za dostavu dokumentacije su sljedeći:

- do 15. rujna 2015. g. udruga je dužna dostaviti popunjeni obrazac prijavnice udruge-predlagatelja sportskih aktivnosti uz opis sadržaja sportskih i ostalih popratnih aktivnosti udruge u 2016. g.

- do 15. studenog 2015. g. udruga je dužna dostaviti upitnik za bodovanje vrijednosti sporta i određivanje nositelja kvalitete u 2016. g., kopiju ovjerenog statuta usklađenog sa Zakonom o udrugama, uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa (ne starije od šest mjeseci od dana objave javnog poziva), potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu (ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva) i obrazac plana prihoda i rashoda udruge za 2016. g..

Ovaj poziv odnosi se na sve udruge-članice Zajednice, neovisno o njihovom statusu (privremeno ili punopravno članstvo), s tim da je ostvarivanje njihovih prava (financijsko-materijalna sredstva i ostali uvjeti za provedbu programa članice) ovisno o odredbama Statuta i drugim općim aktima Zajednice. Posebno napominjemo da udruga čiji statut ne bude usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) neće moći participirati u raspodjeli sredstava putem PJP za 2016. g.

Za sve nejasnoće u vezi s dostavom navedenih dokumenata, kao i popunjavanja traženih obrazaca, možete se obratiti Zajednici športskih udruga grada Osijeka osobno ili putem telefonskih brojeva i e-mail adresa naznačenih u pozivu. Dokumenti se dostavljaju preporučenom poštom ili neposrednom dostavom u tajništvo Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Reisnerova 46/a (SD Zrinjevac), zaključno s naznačenim rokovima. 

Upozoravamo članice da dokumenti koji ne budu dostavljeni u navedenim rokovima, koji su nepotpuni ili dostava klubova ne bude skupno izvršena putem pripadajućeg granskog saveza, neće se razmatrati, bodovati i uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2016. g.