Nacrt novog Pravilnika o kategorizaciji sportaša

Hrvatski olimpijski odbor

Hrvatski olimpijski odbor

Hrvatski olimpijski odbor otvorio javnu raspravu o Nacrtu pravilnika s pripadajućim kriterijima po sportovima

      Predloženi tekst Nacrta pravilnika u početnom dijelu sadrži manje izmjene i dopune u odnosu na predloženi tekst koji je bio na dnevnom redu sjednice Skupštine i odbora u svibnju 2015. godine, dok u području Kriterija kategorizacije obuhvaća postojeće sportove iz važećih kriterija, kojima su pridodani novi sportovi, prihvaćeni od donošenja važećeg Pravilnika o kategorizaciji sportaša (u kategoriji 'Dokumenti') kao i nova natjecanja u sportovima koji se već nalaze u kriterijima važećeg Pravilnika, te manje tehničke ispravke sukladno zaprimljenim prijedlozima i inicijativama nacionalnih sportskih saveza. Predloženi Nacrt pravilnika o kategorizaciji sportaša trebao bi se naći na dnevnom redu odbora i 42. sjednice Skupštine HOO-a koja je planirana za 22. prosinca 2015. g.

      U svrhu pripreme za donošenje odluke o usvajanju pravilnika o kategorizaciji sportaša otvorena je javna rasprava o njegovu Nacrtu kojom se pozivaju svi članovi HOO-a, kao i druga zainteresirana javnost, da upute prijedloge za dopunu ili izmjenu predloženog teksta Nacrta pravilnika u pisanoj formi, na ovaj e-mail, i to zaključno do 27. studenog 2015. g.

     Nacrt pravilnika o kategorizaciji sportaša predstavlja prijelaznu fazu do utvrđivanja novog modela pravilnika i kriterija kategorizacije sportaša koji se, sukladno započetim aktivnostima, planiraju pripremiti u nadolazećem razdoblju. No, kako sportovi ili natjecanja koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjim Pravilnikom ne bi trpjeli štetu do utvrđivanja svih elemenata potrebnih u postupku donošenja novog modela pravilnika o kategorizaciji sportaša, HOO je i pristupio ovoj prijelaznoj fazi.

     Nacrt pravilnika o kategorizacji sportaša s popratnim kriterijima po sportovima koji natjecateljski egzistiraju u Zajednici nalazi se u prilogu.