Nagrada za fair play HOO-a

Nagrada za fair play HOO-a

Nagrada za fair play HOO-a

Poziv za dostavu prijedloga Nagrade za fair play koju HOO dodjeljuje u sklopu Velikog dana hrvatskog sporta

      Na ovoj tradicionalnoj svečanosti koja se održava 21. prosinca 2015. g. biti će proglašeni najbolji hrvatski sportaši i sportašice, a jedna od nagrada je i za fair play potez u sportu koji je obilježio 2015. godinu. Nagrada za fair play dodjeljuje se osobi koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem iskazala izrazito fair i sportsko ponašanje. Uvjereni da se fair play primjeri postupanja sportaša, trenera i drugih osoba u sportu prepoznaju i zaslužuju priznanje, Hrvatski olimpijski odbor poziva cjelokupnu sportsku javnost na dostavu nominacija za dodjelu Nagrade za fair play HOO-a za 2015. godinu.

      Predmetna nominacija treba sadržavati:

- ime i prezime, odnosno naziv, te kontakt fizičke ili pravne osobe koja podnosi nominaciju
- ime i prezime, te kontakt osobe koja se nominira za dodjelu fair play nagrade HOO-a za 2015. godinu
- kratki opis podviga, ponašanja ili drugog postupka sportaša, trenera ili druge osobe u tijeku natjecanja ili u vezi s natjecanjem koje se nominira za dodjelu fair play nagrade, te vrijeme i mjesto tog događanja

      Nominacije za dodjelu Nagrade HOO-a za fair play potrebno je dostaviti HOO-u na ovaj e-mail do 3. prosinca 2015. g.

      Svaka nominacija ulazi i u daljnji postupak nominacije za fair play nagradu Europskog fair play pokreta i Međunarodnog fair play odbora.