Natječaj za donacije "Svjetlo na zajedničkom putu" 2014.

HEP d.d.

HEP d.d.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je Javni natječaj za dodjelu donacija udrugama, klubovima i ustanovama u 2014. godini 

    Natjecati se mogu udruge, klubovi i ustanove registrirani u Republici Hrvatskoj, a prema uvjetima navedenima u oglasu za natječaj.

       Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata ili godišnjih programa rada iz područja:

      - mladi (odgojno-obrazovni projekti, sportske i kulturne aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade)
     - umjetnost i kulturna baština (pomoć nadarenim umjetnicima, promocija hrvatske kulture u inozemstvu, aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine)
     - okoliš (projekti promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu, projekti poboljšanja stanja okoliša te zaštite ljudi i dobara)
     - znanost i društvo (znanstveni projekti, poticanje kreativnosti i inovativnosti te ostali projekti razvoja civilnog društva) 

   - humanitarno djelovanje (karitativni projekti i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama).

      Natječaj je otvoren do 2. travnja 2014. Prijave se upućuju isključivo elektroničkim putem, a obrazac prijavnice dostupan je ovdje.