Ogledni primjerci statuta za klubove i saveze

Zajednica športskih udruga grada Osijeka

Zajednica športskih udruga grada Osijeka

Donosimo ogledne primjerke za izradu statuta sportskih udruga-članica Zajednice koji su usklađeni sa Zakonom o udrugama iz 2014.

      S obzirom da je do konačnog roka izrade novih ili usklađenje postojećih statuta udruga, usklađenih sa Zakonom o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014., ostalo još manje od pet mjeseci (1.10.2015.), apeliramo na naše članice koje to još nisu učinile da su to obvezne obaviti do navedeng datuma. S ciljem bržeg i jednostavnijeg postupka koji će udovoljiti zakonskim obvezama, Zajednica izlazi u susret svima onima koji još nisu uskladili svoje statute i objavljuje njihove ogledne primjerke za sve klubove i saveze.

      Za razliku o granskih gradskih saveza za čije potrebe donosimo jedinstveni oblik primjerka budućeg statuta, za sportske udruge-klubove donosimo dvije verzije potencijalnih statuta, ovisno o tome da li je klub izabrao opciju sa svim svojim članovima kao članovima skupštine (sa ili bez različitih kategorija članstva) ili opciju u kojoj nisu svi članovi kluba ujedno i članovi skupštine, već ih zastupaju određeni predstavnici.

      Uz ove ogledne primjerke, s ciljem olakšavanja izvršenja procedure donošenja novog ili izmjena i dopuna postojećeg statuta i upisa njegovih promjena u Registar udruga RH, ponovno objavljujemo i dokumentaciju koja pruža podatke neophodne za obavljanje ove procedure, a koja se već nalazi u kategoriji 'Dokumenti'. Za daljnju pomoć i pitanja oko eventualnih nejasnoća u svezi navedenih dokumenata možete se obratiti u stručnu službu Zajednice osobno, putem tel. 227 518 (Zdravko Dumančić) ili e-maila.