Poziv na javnu raspravu

Predmet javne rasprave su tri pravilnika Zajednice koja reguliraju sufinanciranje sportskih programa članica 

       S ciljem poboljšanja učinkovitosti i ekonomičnosti, pozivamo sve članice Zajednice športskih udruga grada Osijeka za uključenjem u javnu raspravu u vezi normativnog reguliranja i primjene pojedinih općih pravnih akata Zajednice. Ovim propisima uređena su pitanja vrednovanja sporta/sportskih programa i načina njegovog (su)financiranja na području grada Osijeka. Predmet javne rasprave su sljedeća tri pravilnika (u prilogu) na koja se mogu iznijeti pisane primjedbe i prijedlozi s ciljem izmjena i dopuna pojedinih odredbi:

       1. Pravilnik o vrednovanju granskih saveza

       2. Pravilnik o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova

       3. Pravilnik o određivanju nositelja kvalitete u pojedinim sportovima

       Javna rasprava je otvorena od 1. travnja do 15. svibnja 2017. g., u kojem razdoblju je potrebno dostaviti navedene prijedloge i primjedbe. S ciljem uzimanja u razmatranje, potrebno je da dokumentacija udovoljava sljedećim zahtjevima:

       1. Naziv pravilnika na koji se odnose prijedlozi ili primjedbe

       2. Točan broj članka, odnosno stavka, podstavka ili točke na koju se odnosi prijedlog ili primjedba

       3. Prijedlog novog ili izmijenjenog teksta odredbe na koju se upućuje primjedba ili ističe prijedlog

       4. Obrazloženje s razlozima o potrebi izmjene ili dopune pojedine odredbe

       Članice s gradskim granskim savezima svoje prijedloge i primjedbe dostavljaju isključivo putem tih saveza, a prijave pristigle nakon 15. svibnja 2017. g. ili oblikovane suprotno gore navedenom načinu neće biti razmatrane.