Poziv na očitovanje o nacrtu prijedloga ZOS-a

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

Sve članice Zajednice športskih udruga grada Osijeka pozvane su na iznošenje mišljenja, te davanje primjebi i prijedloga na predloženi nacrt prijedloga novog Zakona o sportu

      Športska zajednica Osječko-baranjske županije pokrenula je ovu inicijativu povodom dostavljenog nacrta prijedloga novog Zakona o sportu kojeg je izradilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Ovaj prijedlog donosi brojne novine u pogledu utvrđivanja uvjeta za osnivanje, djelovanje i prestanak rada sportskih udruga, uređuje se pitanje radno-pravnog statusa sportaša i trenera, uređuje se pitanje stručnih poslova u sportu, postupci licenciranja za obavljanje stručnih poslova u sportu, na novi način se utvrđuje pitanje zdravstvene zaštite sportaša, uvodi se davanje suglasnosti MZOS-a na statute i korištenje imena nacionalnog sportskog saveza, uz prethodno mišljenje HOO-a, utvrđuje se pitanje planiranja, izvršavanja, ugovaranja i izvještavanja o programu javnih potreba sporta sa značajnim novinama za državnu razinu, utvrđuje se donošenje Nacionalnog programa sporta i uspostavljanje Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, uređuje se pitanje sportskih natjecanja, sportskih građevina i mnoga druga pitanja od značaja za razvoj hrvatskog sporta.

      Stoga se pozivaju i sve članice naše gradske zajednice da prouče nacrt predloženog Zakona, koji se nalazi u privitku ove obavijesti, te nam najkasnije do 16. veljače 2015. g. dostave svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na spomenuti tekst nacrta s ciljem njihova objedinjavanja te upućivanja Hrvatskom olimpijskom odboru i nadležnom Ministarstvu na daljnju doradu.