Poziv za dostavu programa sportskih aktivnosti u 2015.

Zajednica športskih udruga Grada Osijeka

Zajednica športskih udruga Grada Osijeka

Zajednica poziva sve članice na dostavu neophodne dokumentacije za participiranje u Programu javnih potreba u sportu za 2015.

     S obzirom na skorašnju izradu temeljnog godišnjeg dokumenta u području sporta na području Grada Osijeka, a to je Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu, ovim putem pozivamo sve članice koje na bilo koji način žele participirati u raspodjeli sredstava kroz navedeni PJP da se odazovu pozivu (u prilogu ove obavijesti) za dostavu programa sportskih aktivnosti koji uključuje opis sadržaja sportskih i ostalih popratnih aktivnosti u 2015. g., kao i unos zatraženih podataka u obrasce postavljene u sklopu ove obavijesti. To su prijavnica predlagatelja programa sportskih aktivnosti, plan prihoda i rashoda za 2015. g. i upitnik za bodovanje vrijednosti sporta i određivanje nositelja kvalitete u 2015. g.

     Za sve nejasnoće u vezi s dostavom navedenih dokumenata, kao i popunjavanja traženih obrazaca, možete se obratiti Zajednici športskih udruga Grada Osijeka osobno ili putem telefonskih brojeva i e-mail adresa naznačenih u pozivu. Dokumenti se dostavljaju preporučenom poštom ili neposrednom dostavom u tajništvo Zajednice športskih udruga Grada Osijeka, Reisnerova 46/a (SD Zrinjevac), zaključno s danom 30.09.2014. g. 

     Upozoravamo članice da dokumenti koji ne budu dostavljeni u navedenom roku, koji su nepotpuni ili dostava klubova ne bude skupno izvršena putem pripadajućeg granskog saveza, neće se razmatrati, bodovati i uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2015. g.