Poziv za dostavu programskog i financijskog izvješća za 2016. g.

Obveza dostave godišnjih izvješća na priloženim obrascima 

        Zajednica športskih udruga grada Osijeka dužna je podnijeti izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i utrošku sredstava za 2016. g. Gradu Osijeku u utvrđenom roku, a sukladno Zakonu o proračunu. Temeljem poziva kojeg donosimo u prilogu, sve članice Zajednice dužne su dostaviti:  

       1. Programsko izvješće za 2016. g. na propisanom obrascu (u prilogu). Rok za dostavu: 1. veljače 2017.

       2. Godišnje financijsko  izvješće  za  2016. g.  s vidljivom strukturom prihoda i rashoda. Rok za dostavu: 3. ožujka 2017.

       3. Izvješće o potrošnji proračunskih sredstava za 2016. g. na propisanom obrascu PROR-POT (obrazac i upute za njegovu izradu u prilogu). Rok za dostavu: 3. ožujka 2017.

       Obrasci programskih izvješća prilagođeni su vrstama udruga prema nazivu obrazaca, a kao i obično, granski savezi dužni su izvijestiti svoje članice o potrebi dostave navedenih dokumenata