Poziv za sudjelovanjem u javnim savjetovanjima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

MZOS i Ministarstvo uprave uputili pozive za uključenjem u javna savjetovanja u svezi izrade novih pravnih akata 

      Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta je 29. listopada 2014. g. putem svoje službene internetske stranice objavilo poziv za savjetovanje s javnošću putem obrasca za prethodnu procjenu učinaka propisa u odnosu na Zakon o dopunama Zakona o sportu. Predmetnom procedurom pokreće se inicijativa za izmjenu i dopunu članaka 75. i 76. Zakona o sportu, kao i donošenje eventualnih drugih pravilnika, odluka i sl. vezano uz predmetnu materiju koja se odnosi na donošenje i provedbu programa javnih potreba sporta na nacionalnoj i lokalnoj, odnosno županijskoj razini. Ministarstvo poziva sve zainteresirane na dostavu svojih prijedloga i primjedbi uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja u savjetovanju koji možete preuzeti uz ovu vijest. Rok za dostavu popunjenog obrasca Zajednici športskih udruga Grada Osijeka u ime sportske udruge-članice ZŠUGO putem ovog e-maila je 10. studenog 2014. g., a sve prispjele obrasce Zajednica će uputiti HOO-u, odnosno MZOS-u u traženom roku.

      Slijedom članka 22. stavak 5. Zakona o udrugama (NN 74/14), koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine, pripremljen je nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske, a u koji se upisuju i sve sportske udruge. Stoga je Ministarstvo uprave otvorilo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svezi izrade spomenutog pravilnika, s pripadajućim klasifikacijama po djelatnostima i ciljanim skupinama upisnika u Registar, a koje zajedno s nacrtom pravilnika donosimo u prilogu. Uz dokumente prilažemo i obrazac za prijedloge i primjedbe koje predstavnici članica Zajednice mogu uputiti na priložene materijale, te dostaviti Zajednici putem ovog e-maila do 19. studenog 2014. g. kako bi objedinjene prijedloge mogla uputiti nadležnim institucijama.