Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja

MZOS

MZOS

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je podzakonski akt kojim su regulirana pitanja vezana uz dodjelu nagrada sportašima 

   Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja donesen je sukladno članku 7. stavku 2. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), a njime se utvrđuju kriteriji za dodjelu novčanih nagrada sportašima za sportska ostvarenja, sportaši kojima se nagrada može dodijeliti, sportske udruge koje dodjeljuju nagrade, uvjeti i način dodjele nagrada te druga pitanja značajna za dodjelu nagrada.

    Pravilnik možete pročitati ovdje.