Pravilnik o vrednovanju granskih saveza

ZŠUGO

ZŠUGO

Donesen pravilnik koji će regulirati raspodjelu financijskih sredstava granskim savezima

       Izvršni odbor Zajednice je na jučerašnjoj sjednici donio Pravilnik o vrednovanju granskih saveza, koji predstavlja temeljni akt za utvrđivanje vrijednosti pojedinog granskog saveza, a za potrebe raspodjele financijskih sredstava predviđenih Programom javnih potreba u sportu na području grada Osijeka.

       Pravilnik se ne odnosi na saveze koji zastupaju školski i studentski sport, te sportsku rekreaciju, sport gluhih i sport osoba s invaliditetom, pa se vrednovanje sukladno kriterijima i mjerilima odnosi na trenutačnih 12 granskih saveza koji budu ispunjavali pretpostavke za vrednovanje i posljedičnu raspodjelu sredstava. Donošenju Pravilnika prethodio je poziv na očitovanje zainteresiranim savezima o njegovu nacrtu, a konačni tekst možete preuzeti u prilogu ove obavijesti.