Zdravstveni pregledi i fizikalna terapija i rehabilitacija sportaša

Zdravstvena sposobnost sportaša

Zdravstvena sposobnost sportaša

Popis korisnika usluga provjere zdravstvene sposobnosti te fizikalne terapije i rehabilitacije sportaša

       Donosimo popis klubova koji ostvaruju pravo na besplatno korištenje usluge utvrđivanja opće zdravstvene sposobnosti sportaša, kao i popis korisnika prava na usluge fizikalne terapije i rehabilitacije u 2017. godini. Za realizaciju navedenih usluga potrebno je prethodno se najaviti u ustanove koje obavljaju ove usluge, a to su Dom zdravlja Osijek, Medicina rada (225 340, dr. med. Ilija Čelebić, specijalist medicine rada), odnosno Privatna fizikalna terapija i rehabilitacija Stevo Kuric (204 727).