Prezentacija o novim zakonima

Zakon o udrugama / Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Zakon o udrugama / Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Objavljujemo dokument prezentacije Vesne Lendić Kasalo iz Ureda za udruge Vlade RH u vezi tumačenja i pojašnjenja novih zakonskih akata sa stručnog predavanja održanog 10.11.2014. g. u Osijeku

Prezentaciju možete preuzeti u prilogu ove obavijesti.