Prihvaćeni prijedlozi Zajednice

Ministarstvo uprave RH

Ministarstvo uprave RH

Ministarstvo uprave RH provelo javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju i vođenju Registra udruga RH 

     Slijedom članka 22. stavak 5. Zakona o udrugama (NN 74/14), koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine, Ministarstvo uprave pripremilo je nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u RH, te provelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću tijekom mjeseca studenog 2014. g.

      S obzirom da se u navedeni registar upisuju i sve sportske udruge, predstavnici istih također su bili pozvani sudjelovati u navedenom savjetovanju koje je produciralo mnoštvo primjedbi i prijedloga na navedeni nacrt Pravilnika kao i popratne proizlazeće dokumente, a to su Popis ciljanih skupina i Klasifikacija djelatnosti udruga u Registru udruga. Prijedlozi za njihovim izmjenama i dopunama upućeni od strane Zajednice športskih udruga Grada Osijeka u potpunosti su prihvaćeni, a sve spomenute dokumente donosimo u prilogu ove obavijesti.

      Inače, predloženim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Registra udruga i Registra stranih udruga, zahtjeva za upis (promjena) u Registar udruga, sadržaj izvatka iz Registra udruga, razvrstavanje udruga, način podnošenja zahtjeva za upis, te način upisa i vođenja Registra udruga..., a s obzirom na članak 24. Zakona o udrugama kojim je propisana javnost registara, nacrtom Pravilnika propisan je i sadržaj koji će biti javno objavljen na internetskoj stranici Ministarstva uprave čime će se osigurati veća javnost podataka o svim, pa tako i sportskim udrugama.