Izvješće o reviziji financijskih izvještaja

ZŠUGO

ZŠUGO

Zajednica športskih udruga grada Osijeka sukladno zakonskoj obvezi objavljuje revidirane financijske izvještaje za 2015. godinu

Temeljem članka 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.), objavljujemo Izvješće o reviziji financijskih izvještaja Zajednice športskih udruga grada Osijeka za 2015. g. koju je obavio "Werkmann" d.o.o. - društvo za poslovne usluge iz Osijeka.